• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Aktuanlości

XLIII Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

150 150 Cirzem

Informujemy, że Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku – Białej organizuje XLIII Pielgrzymkę Rzemiosła na Jasną Górę, która odbędzie się 30 czerwca 2024 roku.

Uroczystości odbędą się według programu umieszczonego na plakacie:

Praktyczna edukacja zawodowa w szkole branżowej – pomysł na przyszłość ósmoklasistów

150 150 Cirzem

Praktyczna edukacja zawodowa niesie dla młodych ludzi wiele korzyści. Oto 7 powodów, dla których warto rozważyć naukę w szkole branżowej:

 1. Pewność zatrudnienia po ukończeniu szkoły: wybierając zawód, który cieszy się dużą popularnością, a na rynku jest deficyt osób z takimi umiejętnościami, można szybko znaleźć dobrze płatne stanowisko.
 2. Uzyskanie niezależności finansowej: już od pierwszego roku młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu. Wchodząc na rynek pracy często te młode osoby mogą w krótkim czasie osiągnąć płace umożliwiające im osiągnięcie niezależności finansowej.
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznych: edukacja zawodowa w branżowej szkole jest idealna dla osób, które preferują naukę i zajęcie praktyczne.
 4. Szybkie zdobycie konkretnego zawodu: kończąc szkołę branżową oraz zdając wszystkie egzaminy uczniowie wchodzący dopiero w dorosłość mogą już rozpocząć pracę w wyuczonym zawodzie.
 5. Edukacja w pobliżu miejsca zamieszkania: dzięki bardzo rozległej sieci szkół zawodowych uczniowie mogą uczyć się wybranej profesji nieopodal miejsca swojego zamieszkania. Nawet poza dużymi miastami dostępne są szkoły zawodowe z bardzo bogatą ofertą edukacyjną.
 6. Nauka od profesjonalistów: eksperci, często zrzeszeni w cechach i izbach rzemiosł, prowadzą praktyczną edukację zawodową młodocianych pracowników i przygotowują ich do pracy w zawodzie.
 7. Możliwość kontynuowania nauki: dzięki przemyślanemu podziałowi etapów edukacji zawodowej szkoły branżowe są placówkami, w których można sukcesywnie rozwijać swoje umiejętności.
  Szkoła branżowa nie wyklucza w dalszej perspektywie nawet studiowania na uczelni wyższej i zdobycia tytułu inżyniera.

Ukończenie szkoły branżowej daje młodym osobom wiele możliwości i w wymierny sposób przyczynia się do ich dobrego startu w życie zawodowe!

Więcej ciekawych informacji na temat edukacji zawodowej:
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/edukacja-zawodowa-a-branzowa-szkola

2 maja 2024 R. Izba będzie zamknięta

150 150 Cirzem

Informujemy, że Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Cechy znajdujące się przy Al. Kościuszki 6 w dniu 2 maja 2024 r. będą nieczynne.

Życzenia wielkanocne 2024 r.

150 150 Cirzem

29 marca 2024 R. Izba będzie zamknięta

150 150 Cirzem

Informujemy, że Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Cechy znajdujące się przy Al. Kościuszki 6 w dniu 29 marca 2024 r. będą nieczynne.

Szkolenie dla komisji egzaminacyjnych powołanych na kadencję 2024 – 2029

150 150 Cirzem

W miesiącu marcu br. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie realizowała obowiązkowe szkolenia dla powołanych przez Zarząd na 5-letnią kadencję członków komisji egzaminacyjnych w różnych zawodach rzemieślniczych z regionu.

Głównym celem 14 h szkoleń jest wzmocnienie kompetencji egzaminacyjnych m.in. w zakresie metodyki, w tym stosowania nowych narzędzi w zakresie egzaminowania.

W trakcie szkoleń uczestnicy pozyskali wiedzę z następujących obszarów:
– Podstawa prawna działalności komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
– Kwalifikacje czeladnika i mistrza a Zintegrowany System Kwalifikacji
– Platforma EWR – nowe narzędzie w pracy komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych
– Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów
– Warunki dopuszczenia do egzaminów
– Organizacja egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego
– Prawa i obowiązki osoby zdającej egzamin czeladniczy lub egzamin mistrzowski
– Pozytywne i negatywne strony pracy członka komisji, dobrze przygotowany i przeprowadzony etap praktyczny i teoretyczny egzaminu
– Dokumentacja przebiegu egzaminu
– Proces oceniania zadań egzaminacyjnych – etap praktyczny, etap teoretyczny
– Zasady formułowania pytań i zadań egzaminacyjnych
– Wybrane zagadnienia z psychologii, reagowanie w trudnych sytuacjach, stres zdającego (absolwent szkoły i osoba dorosła) i stres egzaminatora
– Konsultacje indywidualne

Po otrzymanym zaświadczeniu ze szkolenia członkowie komisji mogą rozpocząć pracę w komisjach egzaminacyjnych Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie.

2 STYCZNIA 2024 R. Izba będzie zamknięta

150 150 Cirzem

Informujemy, że Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Cechy znajdujące się przy Al. Kościuszki 6 w dniu 2 stycznia 2024 r. będą nieczynne.

XII MISTRZOSTWA POLSKI UCZNIÓW SZKÓŁ CUKIERNICZYCH EXPO SWEET 2024

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z radością informuje, że uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Częstochowie – Kacper Mroziński i Dżesika Panasińska, zostali zakwalifikowani do  Finału XII Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2024, które odbędą się w trakcie targów EXPO SWEET 2024 w Warszawie w dniu 28.02.2024.r. w Hali Expo XXI w Warszawie, przy ulicy Prądzyńskiego 12/14.

Ponadto poniżej, prezentujemy osiągnięcia uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w Zakładzie Cukierniczym Michaś Sp.Jawna w Częstochowie:

 • Finał Mistrzostw Polski Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2024 Warszawa
 • V-miejsce Mistrzostw Polski Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2019 Warszawa
 • Finał Mistrzostw Polski Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2019 Warszawa
 • V-miejsce w ogólnopolskim Konkursie pn. Smacznie-Zdrowo-Artystycznie 2018 Katowice
 • III miejsce w ogólnopolskim konkursie Smacznie-Zdrowo-Artystycznie 2017 Katowice
 • Finał Mistrzostw Polski Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2017 Warszawa
 • II miejsce w konkursie Młodych Cukierników ,, Jasne, że słodka Częstochowa,, 2016 Konkurs pod patronatem Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie młodych cukierników Smacznie-Zdrowo-Artystycznie. Podczas VII edycji Sweet TARG 2016 Katowice

Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle

150 150 Cirzem

7 listopada w Pałacu Chodkiewiczów odbyła się uroczysta Gala „Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle” zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podczas uroczystości Medal Komisji Edukacji Narodowej, za wieloletnie zasługi w dziedzinie kształcenia uczniów w rzemiosłach motoryzacyjnych otrzymał pan Sławomir Puka – właściciel zakładu „AUTO KOMPLEKS” z siedzibą w Częstochowie. Dodatkowo podziękowania za wkład i zaangażowanie w realizacje dualnego systemu kształcenia otrzymał pan Włodzimierz Biniek – Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz pani Agnieszka Stolarczyk – Kierownik Zespołu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-mistrza-nauczyciela-zawodu-w-rzemiosle
https://zrp.pl/dzien-mistrza-nauczyciela-zawodu-w-rzemiosle-2/