• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Aktuanlości

XLII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę – 25 czerwca 2023 r.

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XLII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która odbędzie się 25 czerwca 2023 roku.
Organizatorem tegorocznej Pielgrzymki jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

PROGRAM PIELGRZYMKI

24 czerwca 2023 r.:
21:00 – Apel Jasnogórski
25 czerwca 2023 r.:
09:00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
10:00 – Zbiórka uczestników (pod Figurą Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza)
10:15 – Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych
10:30 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem św. Jana Pawła II
10:30 – Uhonorowanie Mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim)
11:00 – Msza św. koncelebrowana której przewodniczy biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Stanisław Salaterski
13:15 – Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Webinarium ZUS „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

150 150 Cirzem

Zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie pt. „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Termin: 10 maja 2023 r. (środa), godz. 10:00-13:00

Zapisy: zus.szkolenia.czewa@zus.pl
Zapisy na webinarium do 8 maja 2023 r. 

w zgłoszeniu należy podać:
•    imię i nazwisko/nazwę firmy;
•    e-mail (na który wyślemy zaproszenie-link do spotkania);
•    numer telefonu do kontaktu (opcjonalnie).

Szczegóły techniczne
Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meeting. Dzień przed spotkaniem organizator wyśle na Państwa adres e-mail link do spotkania.

Mogą Państwo uczestniczyć w spotkaniu bez udostępniania obrazu i dźwięku ze swojego urządzenia.

Życzenia wielkanocne 2023 r.

150 150 Cirzem

Ogólnodostępne e-learningowe kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych.

150 150 Cirzem

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu z wielką radością informuje, iż na platformie edukacyjnej system.zawodowcy.org zostały udostępnione kursy e-learningowe umożliwiające doskonalenie umiejętności oraz lepsze przygotowanie do egzaminu czeladniczego.

Kursy zostały przygotowane w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z WIR w Poznaniu.

Materiały aktualnie dostępne są w pełnym zakresie dla dwóch zawodów: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Osoby reprezentujące inne zawody mają możliwość skorzystania z materiałów dotyczących części pisemnej egzaminu w zakresie ogólnych tematów egzaminacyjnych. Są to:

  • Dokumentacja działalności gospodarczej,
  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – część ogólna,
  • Podstawowe zasady ochrony środowiska – część ogólna,
  • Podstawowe przepisy prawa pracy,
  • Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każdy, kto chce skorzystać z materiałów powinien wejść na stronę https://system.zawodowcy.org/

następnie kliknąć w zakładkę e-learning i zarejestrować się w systemie poprzez nadanie loginu i hasła. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać Kursy otwarte, dalej zawody rzemieślnicze, a na końcu zawód – stolarz lub mechanik pojazdów samochodowych.

Poniżej schemat etapów do uzyskania dostępu do kursu.

Krok 1. Po zalogowaniu wchodzimy w moduł „e-learning”.

Krok 2. Wchodzimy w „Kursy otwarte”.

Krok 3. Otwieramy „Zawody rzemieślnicze”

Krok 4. Wybieramy zawód kursu – stolarz lub mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach kursów dla zawodów stolarz i mechanik pojazdów samochodowych zostało przygotowanych po 10 tematów odpowiadających tematom egzaminacyjnym obowiązującym na części ustnej i pisemnej egzaminu czeladniczego. Poniżej widok dostępnych tematów kursów.


Tematy składają się z modułów informacyjnych, prezentacji, aktywności zewnętrznych, wzorów dokumentów, testów, quizów, pytań kontrolnych i interakcji. Materiały zostały opracowane zgodnie z dostępnością cyfrową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami i korzystania z nich!

Targi EXPOPOWER 2023, PoznaŃ (16-18 maja).

150 150 Cirzem

Województwo Śląskie ogłasza nabór firm MŚP do udziału w wydarzeniu pn. „Międzynarodowe Targi Energetyczne EXPOPOWER 2023” w Poznaniu w dniach 16-18 maja 2023 r.

– w tym targi GREENPOWER oraz H2POLAND

Targi EXPOPOWER to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń od lat gromadzące w Poznaniu polską i zagraniczną branżę energetyczną. Zakres tematyczny obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z energetyką przemysłową, ale również systemami automatyki, sterowania oraz instalacji niskiego napięcia. Wśród zwiedzających targi są przedstawiciele firm produkujących maszyny i urządzenia, biur projektowych, konstrukcyjnych, zakładów energetycznych, firm wykonawczych, hurtowni elektrotechnicznych, działów energetycznych firm, zakładów przemysłowych, stowarzyszeń i instytucji z branży elektroenergetycznej.

Światowe trendy w energetyce, innowacje, wyzwania i bezpieczeństwo energetyczne – przegląd oferty wystawców stanowi inspirację dla wielu firm do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań. W targach uczestniczą firmy z wielu krajów świata. To dobra okazja, by poznać rynkowe trendy, także międzynarodowe, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża.

Targi gromadzą branżę energetyczną także podczas targowych konferencji kluczowych organizacji branżowych, jak: Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne.

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER to miejsce spotkań przedstawicieli branży odnawialnych źródeł energii oraz ciepłownictwa. Zakres tematyczny obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z energetyką odnawialną, techniką grzewczą, ale także elektromobilnością.

H2POLAND to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi i konferencje w całości poświęcone technologiom wodorowym. Forum jest platformą wymiany wiedzy połączonej z ekspozycją najnowszych rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce.

Województwo  Śląskie organizuje stoisko wystawiennicze i zaprasza do udziału i prezentacji firmy z regionu.

Co w ramach wydarzenia?

Województwo Śląskie zapewnia kompleksową organizację wyjazdu –  zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania, miejsca na stoisku województwa oraz wstępu na targi EXPOPOWER 2023 w Poznaniu w dniach 16-18 maja 2023 r. – w tym targi GREENPOWER oraz H2POLAND.

Udział w wydarzeniu dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorstwa jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Nabór przedsiębiorstw prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest poniżej. W wyniku naboru zostanie wyłonione 8 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego lub mające oddział na terenie woj. śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Formularz udziału w Targach – zgłoszeniowy i oświadczenie de minimis należy odsyłać na adres e-mail: gospodarka@slaskie.pl oraz mariusz.swiader@slaskie.pl; maciej.wontor@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 24 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale w targach udziela:

Mariusz Świąder, tel. 32 77 44 505, 501 406 956, e-mail: mariusz.swiader@slaskie.pl

Maciej Wontor, tel. 32 77 44 505, e-mail: maciej.wontor@slaskie.pl

Robert Orpych, tel. 32 77 44 505, e-mail: robert.orpych@slaskie.pl

Działanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.

Załączniki

  1. Regulamin naboru przedsiębiorstw na krajowe wydarzenia gospodarcze 
  2. Formularz deklaracji uczestnictwa w Targach EXPOPOWER 2023
  3. Oświadczenie de minimis 
  4. Wzór umowy dla MŚP na Targi EXPOPOWER 2023

Uroczysta Msza Święta z okazji patrona rzemiosła św. Józefa

150 150 Cirzem

RZEMIOSŁO CZĘSTOCHOWSKIE
ma zaszczyt zaprosić na UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ
z okazji PATRONA RZEMIOSŁA św. Józefa
Nabożeństwo odbędzie się w kościele św.Wojciecha w Częstochowie (dzielnica Tysiąclecie )

w dniu 19 marca 2023 r. o godzinie 10:30

Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający

150 150 Cirzem

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.
Prezes GUS komunikatem z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. ogłosił wzrost cen o 14,4 %

W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2023 roku wynoszą:
• egzamin mistrzowski – 1 740,52 zł
• egzamin czeladniczy – 870,25 zł
• egzamin sprawdzający – 310,80 zł

Dla przypomnienia stawki opłat za egzaminy w 2022 roku, wynosiły:
• egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł
• egzamin czeladniczy – 760,71 zł
• egzamin sprawdzający – 271,68 zł

Stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszenia finansów publicznych (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzenie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji
oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Webinarium pt. „Jak skutecznie informować o nauce zawodu w rzemiośle?”

150 150 Cirzem

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w webinarium pt. „Jak skutecznie informować o nauce zawodu w rzemiośle?”, które odbędzie się w formie zdalnej w dniu 24.01.2023 r. w godzinach od 14:00 do 16:00.

Spotkanie dedykowane jest doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom koordynującym realizację zadań wspierających dzieci i młodzież w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Celem wydarzenia jest przedstawienie informacji o możliwościach kształcenia zawodowego w rzemieślniczym modelu kształcenia oraz zaprezentowanie pakietu narzędzi edukacyjnych do przeprowadzenia lekcji o nauce zawodu w rzemiośle.

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższym linkiem: https://forms.gle/GjY1QVspN1QKKhV38


Zgłoszenia trwają do 20 stycznia 2023 r.

Osoby, które zakwalifikują się na spotkanie otrzymają w dniu 23 stycznia 2023 r. potwierdzenie z linkiem do spotkania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 618 593 558 lub                 e-mailowo pod adresem: oswiata@irpoznan.com.pl

  
Zapraszamy do udziału!