• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

marzec 2022

Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do Polskiego Ładu

150 150 Cirzem

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – obszerny pakiet zmian przepisów podatkowych. Nowe przepisy weszły w życie z 1-miesięcznym vacatio legis, pomimo powszechnego sprzeciwu partnerów społecznych, w tym Związku Rzemiosła Polskiego i postulatów przedłużenia wejścia w życie zmian na 1 stycznia 2023 roku.

Postulaty:
1. Proponujemy wydłużenie terminu na zmianę formy opodatkowania dla wszystkich przedsiębiorców do końca roku.
2. Mechanizm „podwójnego” obliczania zaliczek – proponujemy wprowadzenie możliwości rezygnacji z poboru niższych zaliczek dla wszystkich podatników.
3. Postulujemy przywrócenie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej dla wszystkich przedsiębiorców.
4. Wprowadzenie wiążących stawek w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.
5. Obniżka stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
6. Ograniczenie biurokracji – możliwość wyboru „ryczałtowego” opłacania składek zdrowotnych przez przedsiębiorcę w trakcie roku i zwolnienie z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji ZUS.
7. Wprowadzenie możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu do opodatkowania.
8. Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dla osób pełniących funkcję na podstawie powołania.
9. Weryfikacja przepisów dotyczących tzw. ulgi na zabytki („pałacyk+”) – art.
26hb ustawy o PIT.
10. Ujednolicenie zasad ustalania podstawy obliczania składki zdrowotnej oraz rozszerzenie ulgi dla klasy średniej.

Polski Ład stanowisko_ POBIERZ

Informacja o pomocy dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie

150 150 Cirzem

konflikt zbrojny w Ukrainie może mieć bezpośredni wpływ na płynność finansową przedsiębiorców. Osoby, które mają problemy z opłacaniem należności z tytułu składek mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez ZUS w postaci:

·         odroczenia terminu płatności składek,

·         rozłożenia zadłużenia na raty,

·         zmiany warunków umowy o odroczenie terminu płatności lub umowy o rozłożeniu należności na raty,

·         umorzenia należności z tytułu składek – po spełnieniu ustawowych warunków.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz w informacji prasowej naszego rzecznika regionalnego (w załączeniu).

Kontakt do doradców w sprawie ulg i umorzeń

W sprawie wsparcia można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń Doradca pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty.

Z doradcą mogą się Państwo skontaktować telefonicznie lub umówić się  e-wizytę

Oddział ZUS w Częstochowie34 368 92 82
34 368 92 83
34 368 91 15
34 368 91 74
34 368 94 97