• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

styczeń 2023

Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający

150 150 Cirzem

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.
Prezes GUS komunikatem z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. ogłosił wzrost cen o 14,4 %

W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2023 roku wynoszą:
• egzamin mistrzowski – 1 740,52 zł
• egzamin czeladniczy – 870,25 zł
• egzamin sprawdzający – 310,80 zł

Dla przypomnienia stawki opłat za egzaminy w 2022 roku, wynosiły:
• egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł
• egzamin czeladniczy – 760,71 zł
• egzamin sprawdzający – 271,68 zł

Stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszenia finansów publicznych (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzenie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji
oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Webinarium pt. „Jak skutecznie informować o nauce zawodu w rzemiośle?”

150 150 Cirzem

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w webinarium pt. „Jak skutecznie informować o nauce zawodu w rzemiośle?”, które odbędzie się w formie zdalnej w dniu 24.01.2023 r. w godzinach od 14:00 do 16:00.

Spotkanie dedykowane jest doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom koordynującym realizację zadań wspierających dzieci i młodzież w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Celem wydarzenia jest przedstawienie informacji o możliwościach kształcenia zawodowego w rzemieślniczym modelu kształcenia oraz zaprezentowanie pakietu narzędzi edukacyjnych do przeprowadzenia lekcji o nauce zawodu w rzemiośle.

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższym linkiem: https://forms.gle/GjY1QVspN1QKKhV38


Zgłoszenia trwają do 20 stycznia 2023 r.

Osoby, które zakwalifikują się na spotkanie otrzymają w dniu 23 stycznia 2023 r. potwierdzenie z linkiem do spotkania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 618 593 558 lub                 e-mailowo pod adresem: oswiata@irpoznan.com.pl

  
Zapraszamy do udziału!