• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

luty 2022

Harmonogram egzaminów 2022 r.

150 150 Cirzem

Zapraszamy do zakładki EGZAMINY w celu zapoznania się z aktualnym harmonogramem egzaminów na 2022 r.

Bezpośredni link:

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację

150 150 Cirzem

W dyskusji nad dynamicznym wzrostem inflacji zarówno administracja, jak i wiele ośrodków badawczych koncentruje się głównie na czynnikach podbijających ceny, obserwowanych na większości rynków. Wśród nich kluczowe są wygórowane obecnie ceny ropy, gazu, żywności, surowców innych niż energetyczne, a także dostępność i koszty transportu jak i zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw, które raczej nie ustąpią do drugiej połowy b.r. Wśród przyczyn wzrostu cen wymienia się również zderzenie wysokiego popytu (podbijanego w ostatnim czasie działaniami stymulującymi poszczególne gospodarki jak i w związku z wybiciem po recesji wywołanej pandemią Covid-19) z niedoborami podaży występującymi na części rynków towarów i usług. Wzrost cen przypisuje się również przesunięciu części wydatków na konsumpcję usług, bardziej dotkniętych restrykcjami związanymi z pandemią, na konsumpcję produktów przemysłowych.

Rada Przedsiębiorczości oczekuje, że administracja w walce z inflacją nie poprzestanie na krótkoterminowych działaniach doraźnych, mających przede wszystkim spłaszczyć szok cenowy, lecz przede wszystkim zajmie się minimalizacją swego negatywnego wpływu dynamizującego procesy inflacyjne w średnim terminie. W szczególności Rada Przedsiębiorczości oczekuje:

  • Zaprzestania podnoszenia podatków i danin. Stosunek dochodów państwa do PKB powinien zostać utrzymany na obecnym poziomie i nie powinien być zwiększany.
  • Zaprzestania dalszej komplikacji przepisów obowiązujących przedsiębiorców. Nadmierna
    i rosnąca komplikacja przepisów generuje niepotrzebne koszty. Przepisy powinny być upraszczane.
  • Środki walutowe jakie pozyskuje rząd z zewnątrz (fundusze unijne, środki z pożyczek międzynarodowych, środki z emisji obligacji) powinny być wymieniane na złote na rynku.

Oczekujemy również poprawy polityki monetarnej NBP, która zareagowała podwyżkami stóp zdecydowanie za późno, dopuszczając do wzrostu inflacji znacząco powyżej celu inflacyjnego, do poziomu najwyższego w UE poza Estonią i Litwą (dla porównania inflacja w Czechach
w grudniu wzrosła do jedynie 5.4% przy inflacji dla strefy euro mierzonej HICP na poziomie 5.0%), prowadząc do przełożenia się na oczekiwania inflacyjne i utrwalenie inflacji,
a jednocześnie wymuszając ostrzejsze działania na obecnym etapie. Oczekujemy zwłaszcza skokowej poprawy jakości komunikacji NBP z rynkiem.

Apel RP pobierz

Żródło: www.zrp.pl

Apel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego do Prezesa Rady Ministrów RP

150 150 Cirzem

31 stycznia 2022 odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego. Głównym tematem posiedzenia było omówienie aktualnych, ogromnych problemów zakładów rzemieślniczych z branży piekarskiej, cukierniczej, wędliniarskiej i przetwórstwa mięsa w związku  z drastycznym wzrostem cen gazu, energii elektrycznej  i surowców do produkcji. Efektem w/w podwyżek nośników energii będzie drastyczne podniesienie cen chleba , wyrobów piekarsko-cukierniczych i wędliniarskich jako wyrobów podstawowej potrzeby, co spowoduje dalsze narastanie inflacji a problem będzie się pogłębiał. Przedstawiciele branży spożywczej doceniają dotychczasowe działania Rządu w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, które z powinny być utrzymane w dłuższej niż przewidziano perspektywie czasowej, jednak ze względu na ogromną skalę problemu, w przypadku MŚP, konieczne jest podjęcie przez Rząd działań na szerszą skalę , w tym uruchomienie znaczącej pomocy publicznej dla dostawców gazu i energii oraz ustanowienie dla małych i średnich firm specjalnej grupy taryfowej, określającej ceny porównywalne jak dla odbiorców indywidualnych. Komisja zdecydowała o wysłaniu Apelu do Premiera RP w sprawie udzielenia wsparcia przedsiębiorstwom rzemieślniczym branży spożywczej w powstałej sytuacji. Poniżej tekst apelu:

Apel Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Spożywczych do Premiera RP.doc

Źródło: www.zrp.pl