• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle

150 150 Cirzem

7 listopada w Pałacu Chodkiewiczów odbyła się uroczysta Gala „Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle” zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podczas uroczystości Medal Komisji Edukacji Narodowej, za wieloletnie zasługi w dziedzinie kształcenia uczniów w rzemiosłach motoryzacyjnych otrzymał pan Sławomir Puka – właściciel zakładu „AUTO KOMPLEKS” z siedzibą w Częstochowie. Dodatkowo podziękowania za wkład i zaangażowanie w realizacje dualnego systemu kształcenia otrzymał pan Włodzimierz Biniek – Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz pani Agnieszka Stolarczyk – Kierownik Zespołu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-mistrza-nauczyciela-zawodu-w-rzemiosle
https://zrp.pl/dzien-mistrza-nauczyciela-zawodu-w-rzemiosle-2/

  • Marta