• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Bez kategorii

Ogólnodostępne e-learningowe kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych.

150 150 Cirzem

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu z wielką radością informuje, iż na platformie edukacyjnej system.zawodowcy.org zostały udostępnione kursy e-learningowe umożliwiające doskonalenie umiejętności oraz lepsze przygotowanie do egzaminu czeladniczego.

Kursy zostały przygotowane w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z WIR w Poznaniu.

Materiały aktualnie dostępne są w pełnym zakresie dla dwóch zawodów: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Osoby reprezentujące inne zawody mają możliwość skorzystania z materiałów dotyczących części pisemnej egzaminu w zakresie ogólnych tematów egzaminacyjnych. Są to:

 • Dokumentacja działalności gospodarczej,
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – część ogólna,
 • Podstawowe zasady ochrony środowiska – część ogólna,
 • Podstawowe przepisy prawa pracy,
 • Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każdy, kto chce skorzystać z materiałów powinien wejść na stronę https://system.zawodowcy.org/

następnie kliknąć w zakładkę e-learning i zarejestrować się w systemie poprzez nadanie loginu i hasła. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać Kursy otwarte, dalej zawody rzemieślnicze, a na końcu zawód – stolarz lub mechanik pojazdów samochodowych.

Poniżej schemat etapów do uzyskania dostępu do kursu.

Krok 1. Po zalogowaniu wchodzimy w moduł „e-learning”.

Krok 2. Wchodzimy w „Kursy otwarte”.

Krok 3. Otwieramy „Zawody rzemieślnicze”

Krok 4. Wybieramy zawód kursu – stolarz lub mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach kursów dla zawodów stolarz i mechanik pojazdów samochodowych zostało przygotowanych po 10 tematów odpowiadających tematom egzaminacyjnym obowiązującym na części ustnej i pisemnej egzaminu czeladniczego. Poniżej widok dostępnych tematów kursów.


Tematy składają się z modułów informacyjnych, prezentacji, aktywności zewnętrznych, wzorów dokumentów, testów, quizów, pytań kontrolnych i interakcji. Materiały zostały opracowane zgodnie z dostępnością cyfrową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami i korzystania z nich!

Targi EXPOPOWER 2023, PoznaŃ (16-18 maja).

150 150 Cirzem

Województwo Śląskie ogłasza nabór firm MŚP do udziału w wydarzeniu pn. „Międzynarodowe Targi Energetyczne EXPOPOWER 2023” w Poznaniu w dniach 16-18 maja 2023 r.

– w tym targi GREENPOWER oraz H2POLAND

Targi EXPOPOWER to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń od lat gromadzące w Poznaniu polską i zagraniczną branżę energetyczną. Zakres tematyczny obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z energetyką przemysłową, ale również systemami automatyki, sterowania oraz instalacji niskiego napięcia. Wśród zwiedzających targi są przedstawiciele firm produkujących maszyny i urządzenia, biur projektowych, konstrukcyjnych, zakładów energetycznych, firm wykonawczych, hurtowni elektrotechnicznych, działów energetycznych firm, zakładów przemysłowych, stowarzyszeń i instytucji z branży elektroenergetycznej.

Światowe trendy w energetyce, innowacje, wyzwania i bezpieczeństwo energetyczne – przegląd oferty wystawców stanowi inspirację dla wielu firm do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań. W targach uczestniczą firmy z wielu krajów świata. To dobra okazja, by poznać rynkowe trendy, także międzynarodowe, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża.

Targi gromadzą branżę energetyczną także podczas targowych konferencji kluczowych organizacji branżowych, jak: Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne.

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER to miejsce spotkań przedstawicieli branży odnawialnych źródeł energii oraz ciepłownictwa. Zakres tematyczny obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z energetyką odnawialną, techniką grzewczą, ale także elektromobilnością.

H2POLAND to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi i konferencje w całości poświęcone technologiom wodorowym. Forum jest platformą wymiany wiedzy połączonej z ekspozycją najnowszych rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce.

Województwo  Śląskie organizuje stoisko wystawiennicze i zaprasza do udziału i prezentacji firmy z regionu.

Co w ramach wydarzenia?

Województwo Śląskie zapewnia kompleksową organizację wyjazdu –  zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania, miejsca na stoisku województwa oraz wstępu na targi EXPOPOWER 2023 w Poznaniu w dniach 16-18 maja 2023 r. – w tym targi GREENPOWER oraz H2POLAND.

Udział w wydarzeniu dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorstwa jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Nabór przedsiębiorstw prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest poniżej. W wyniku naboru zostanie wyłonione 8 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego lub mające oddział na terenie woj. śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Formularz udziału w Targach – zgłoszeniowy i oświadczenie de minimis należy odsyłać na adres e-mail: gospodarka@slaskie.pl oraz mariusz.swiader@slaskie.pl; maciej.wontor@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 24 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale w targach udziela:

Mariusz Świąder, tel. 32 77 44 505, 501 406 956, e-mail: mariusz.swiader@slaskie.pl

Maciej Wontor, tel. 32 77 44 505, e-mail: maciej.wontor@slaskie.pl

Robert Orpych, tel. 32 77 44 505, e-mail: robert.orpych@slaskie.pl

Działanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.

Załączniki

 1. Regulamin naboru przedsiębiorstw na krajowe wydarzenia gospodarcze 
 2. Formularz deklaracji uczestnictwa w Targach EXPOPOWER 2023
 3. Oświadczenie de minimis 
 4. Wzór umowy dla MŚP na Targi EXPOPOWER 2023

Webinarium pt. „Jak skutecznie informować o nauce zawodu w rzemiośle?”

150 150 Cirzem

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w webinarium pt. „Jak skutecznie informować o nauce zawodu w rzemiośle?”, które odbędzie się w formie zdalnej w dniu 24.01.2023 r. w godzinach od 14:00 do 16:00.

Spotkanie dedykowane jest doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom koordynującym realizację zadań wspierających dzieci i młodzież w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Celem wydarzenia jest przedstawienie informacji o możliwościach kształcenia zawodowego w rzemieślniczym modelu kształcenia oraz zaprezentowanie pakietu narzędzi edukacyjnych do przeprowadzenia lekcji o nauce zawodu w rzemiośle.

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższym linkiem: https://forms.gle/GjY1QVspN1QKKhV38


Zgłoszenia trwają do 20 stycznia 2023 r.

Osoby, które zakwalifikują się na spotkanie otrzymają w dniu 23 stycznia 2023 r. potwierdzenie z linkiem do spotkania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 618 593 558 lub                 e-mailowo pod adresem: oswiata@irpoznan.com.pl

  
Zapraszamy do udziału!

Wyniki egzaminów czeladniczych uczniów klas III Branżowych Szkół I stopnia w roku 2022.

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że egzaminu czeladniczego nie zdały osoby, których numery rejestracyjne wniosków o dopuszczeniu do egzaminu to: 
– 22/2022, 28/2022, 34/2022, 105/2022, 106/2022, 179/2022, 180/2022, 185/2022, 237/2022, 241/2022, 298/2022, 305/2022, 375/2022, 390/2022, 392/2022, 
w celu uzgodnienia warunków egzaminu poprawkowego prosimy o kontakt pod numerem telefonu 34 324 39 16. 

Pozostałym osobom serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu czeladniczego.

 • Od 5 września br. w Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu, Plac Konrada Mańki 7, w godzinach 8:00 – 14:00, osoby, które zdawały egzamin w Lublińcu będą mogły odebrać świadectwo czeladnicze. 
 • Od 20 września br. w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Al. Kościuszki 6, pokój nr 11, w godzinach 8:00 – 14:00, będzie możliwy o odbiór świadectw czeladniczych przez osoby, które zdawały egzamin w Częstochowie lub w Myszkowie.

„Śląskie dla Ukrainy”
– dofinansowanie dla firm na szkolenia dla pracowników

150 150 Cirzem

Fundusz Górnośląski SA prowadzi obecnie nabór wniosków na dofinansowanie do szkoleń
dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. W ramach naboru „Śląskie
dla Ukrainy” Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na szkolenia zawodowe i naukę języka polskiego dla swojej kadry.

W związku z wojną na Ukrainie i licznym przybyciem obywateli tego kraju do województwa śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umożliwił ogłoszenie w ramach PSF naboru na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przewidziano na ten cel ponad 6,7 miliona złotych.

Nabór dedykowany prowadzi Fundusz Górnośląski SA w ramach projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”. Przedsiębiorca, który złoży wniosek, może uzyskać środki na wzmacnianie następujących kompetencji swoich pracowników:

 • rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności zawodowych, wymaganych na stanowisku pracy,
 • naukę od podstaw lub doskonalenie języka polskiego.

Z dofinansowania wyłączone są szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich, określanych też mianem osobistych czy personalnych.

Nabór „Śląskie do Ukrainy” dopuszcza możliwość zgłoszenia do udziału w szkoleniach także pracowników, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego (max 20%).

Podmiotowy System Finansowania (PSF) to model finansowania usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych, który umożliwia dofinansowanie do 80% usługi rozwojowej. Reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Nabór dedykowany potrwa do 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Funduszu:

Wzory pozostałych dokumentów aplikacyjnych:

Obchody 100-lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie

150 150 Cirzem

22 października 2021 roku jubileusz 100-lecia obchodził Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury.
Dyrektor Jacek Grzegorzewski powitał licznie przybył gości. Rzemiosło Częstochowskie reprezentował Sławomir Puka Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie wręczając pamiątkową jubileuszową tablicę gratulacyjną.

 

 

 

Światowy Dzień Przedsiębiorczości 8-14 listopada 2021 r.

150 150 Cirzem

W dniach 8-14 listopada 2021 r. odbędzie się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest to międzynarodowy projekt, którego celem jest wspieranie przyszłych i obecnych przedsiębiorców, wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i budowanie relacji między sektorem prywatnym, publicznym jak i pozarządowym tak, by podejmowały wspólne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez cykl szkoleń.

Koordynatorem regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie śląskim jest  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej.

 Informacje o planowanych wydarzeniach stacjonarnych, jak i on-line znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/

Włączenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

150 150 Cirzem
Jak już wiadomo z oficjalnych komunikatów ministra edukacji oraz strony: https://www.gov.pl   na poparty staraniami resortu edukacji wniosek Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – rząd podjął decyzję o włączeniu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia,

Według informacji, uzyskanych z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN – procedura zgłoszenia, szczegółowo opisana na podanej wyżej stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki  –  jest  następująca:

–  nauczyciel/instruktor na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki przez System Informacji Oświatowej (Dyrektor szkoły w Systemie Informacji Oświatowej w „Strefie Pracownika” wypełnia formularz. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Biorąc pod uwagę bardzo krótki termin na dokonanie przedmiotowego zgłoszenia – Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się do wszystkich izb rzemieślniczych i cechów o pilne podjęcie współpracy z dyrektorami szkół branżowych, w których dokształcają się uczniowie młodociani  zatrudnieni u pracodawców rzemieślników w celu ułatwienia zgromadzenia przez szkołę niezbędnych danych, chętnych do szczepienia,  instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ten sposób organizacja rzemiosła, wykonująca zadania w zakresie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle może wpłynąć na usprawnienie zbierania danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego 

NO-I-Cov/21 pobierz

– Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje informacje, które  resort edukacji przekazał do szkół:

 • Informacje dodatkowe  można znaleźć pod adresami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszaja-szczepienia-nauczycieli

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się pod  adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

 • Dostęp do aplikacji szczepionkowej w „Strefie Pracownika” SIO posiadają wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, które zatrudniają lub mają podpisane umowy z następującymi grupami osób uprawnionych do szczepienia w pierwszej kolejności:
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa w przedszkolu,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Powyższe oznacza, że dostępu do aplikacji nie mają przykładowo: licea ogólnokształcące,  młodzieżowe ośrodki sportowe, bursy itp. Niestety nie jest wiadome w tej chwili, kiedy szczepienia ruszą dla pozostałych grup nauczycieli.

 • W szkołach i placówkach oświatowych, w których jest dostęp do aplikacji szczepionkowej nie będą się wyświetlać nauczyciele, którzy są (rocznikowo) w wieku 60 lat i więcej. Ci nauczyciele będą mogli być zgłoszeni do szczepienia później. Niestety, dokładny termin nie jest w tym momencie znany. Zasada ta dotyczy także instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Nie można za pomocą formularza przeznaczonego do rejestracji instruktorów praktycznej nauki zawodu, pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy rejestrować innych osób niż osoby wymienione w grupie osób uprawnionych w pierwszej kolejności (wymienione wyżej).