• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Bez kategorii

Stawki Opłat za egzaminy w 2024 r.

150 150 Cirzem

Na podstawie art. 3 ust. 3g pkt. 4 ustawy o rzemiośle [Dz. U. z 2020 r. poz. 2159] – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie informuje kandydatów o wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy określa ustawa z przyjętą zasadą, iż w każdym roku podlegają [ust. 3ga] waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.01.2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych ogółem w roku 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 111,4 (spadek cen o 3% w stosunku do 2023 r.)

W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2024 roku  wynoszą:

 • egzamin mistrzowski – 1 938,94 zł
 • egzamin czeladniczy – 969,46 zł
 • egzamin sprawdzający – 346,23 zł

Wyniki Egzaminów Czeladniczych uczniów klas III branżowych Szkół i stopnia w roku 2023.

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że egzaminu czeladniczego nie zdały osoby, których numery rejestracyjne wniosków o dopuszczenie do egzaminu to:

40/2023, 57/2023, 62/2023, 69/2023, 71/2023, 73/2023, 76/2023, 99/2023, 103/2023, 107/2023, 116/2023, 117/2023, 122/2023, 134/2023, 150/2023, 158/2023, 169/2023, 185/2023, 200/2023, 208/2023, 241/2023,

w celu uzgodnienia warunków egzaminu poprawkowego prosimy o kontakt pod numerem telefonu 34 324 39 16.

Pozostałym osobom serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu czeladniczego.

Odbiór świadectw czeladniczych :

 • od 11 września br. w Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu, Plac Konrada Mańki 7, w godzinach 8.00-14.00- dla osób, które zdawały egzamin
  w Lublińcu,
 • od 25 września br. w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Al. Kościuszki 6, pokój 11, w godzinach 8.00- 14.00- dla osób, które zdawały egzamin
  w Częstochowie.

informacja o webinarium i dyżurach ZUS w Częstochowie

150 150 Cirzem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie zaprasza na:

Dyżur telefoniczny „Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia wypadkowego”.
Termin: 20 kwietnia 2023 r. (czwartek), w godz. 9:00-12:00 
Numer telefonu: 34 355 16 59

Dyżur telefoniczny „Ulga na start i preferencyjne składki dla przedsiębiorców”.
Termin: 25 kwietnia i 26 kwietnia 2023 r., w godz. 9:00-11:00 
Numer telefonu: 34 319 81 77

Bezpłatne webinarium „Prościej, taniej, e-akta”
Termin: 25 kwietnia 2023 r. (wtorek), godz. 10:00-11:30
Zapisy: zus.szkolenia.czewa@zus.pl do 23 kwietnia 2023 r. 

Prosimy, aby w zgłoszeniu podali Państwo:
•    imię i nazwisko/nazwę firmy;
•    e-mail (na który wyślemy zaproszenie-link do spotkania);
•    numer telefonu do kontaktu (opcjonalnie).

Zaczęła obowiązywać niższa cena gazu dla piekarni i cukierni

150 150 Cirzem

Od początku kwietnia br. rozpoczął się okres, w którym zaczęła obowiązywać maksymalna stawka za gaz 200,17 zł/MWh dla piekarni i cukierni, również tych działających w formie spółdzielni spożywczych. Stawka ta zostanie utrzymana do 31 grudnia 2023 r.

Mniej za gaz zapłacą firmy produkujące pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka (kod PKD 10.71.Z) z wykorzystaniem pieca ogrzewanego paliwem gazowym. Pomocą może zostać objętych ok. 3,3 tys. przedsiębiorców.

Wnioski będzie można złożyć elektronicznie do ZUS. Formularz zostanie udostępniony w połowie kwietnia br. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury ze wskazaniem okresu, na jaki stawka ma być obniżona.

Źródło: gov.pl

„Śląskie dla Ukrainy”
– dofinansowanie dla firm na szkolenia dla pracowników

150 150 Cirzem

Fundusz Górnośląski SA prowadzi obecnie nabór wniosków na dofinansowanie do szkoleń
dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. W ramach naboru „Śląskie
dla Ukrainy” Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na szkolenia zawodowe i naukę języka polskiego dla swojej kadry.

W związku z wojną na Ukrainie i licznym przybyciem obywateli tego kraju do województwa śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umożliwił ogłoszenie w ramach PSF naboru na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przewidziano na ten cel ponad 6,7 miliona złotych.

Nabór dedykowany prowadzi Fundusz Górnośląski SA w ramach projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”. Przedsiębiorca, który złoży wniosek, może uzyskać środki na wzmacnianie następujących kompetencji swoich pracowników:

 • rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności zawodowych, wymaganych na stanowisku pracy,
 • naukę od podstaw lub doskonalenie języka polskiego.

Z dofinansowania wyłączone są szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich, określanych też mianem osobistych czy personalnych.

Nabór „Śląskie do Ukrainy” dopuszcza możliwość zgłoszenia do udziału w szkoleniach także pracowników, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego (max 20%).

Podmiotowy System Finansowania (PSF) to model finansowania usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych, który umożliwia dofinansowanie do 80% usługi rozwojowej. Reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Nabór dedykowany potrwa do 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Funduszu:

Wzory pozostałych dokumentów aplikacyjnych:

Obchody 100-lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie

150 150 Cirzem

22 października 2021 roku jubileusz 100-lecia obchodził Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury.
Dyrektor Jacek Grzegorzewski powitał licznie przybył gości. Rzemiosło Częstochowskie reprezentował Sławomir Puka Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie wręczając pamiątkową jubileuszową tablicę gratulacyjną.

 

 

 

Światowy Dzień Przedsiębiorczości 8-14 listopada 2021 r.

150 150 Cirzem

W dniach 8-14 listopada 2021 r. odbędzie się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest to międzynarodowy projekt, którego celem jest wspieranie przyszłych i obecnych przedsiębiorców, wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i budowanie relacji między sektorem prywatnym, publicznym jak i pozarządowym tak, by podejmowały wspólne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez cykl szkoleń.

Koordynatorem regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie śląskim jest  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej.

 Informacje o planowanych wydarzeniach stacjonarnych, jak i on-line znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/

Włączenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

150 150 Cirzem
Jak już wiadomo z oficjalnych komunikatów ministra edukacji oraz strony: https://www.gov.pl   na poparty staraniami resortu edukacji wniosek Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – rząd podjął decyzję o włączeniu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia,

Według informacji, uzyskanych z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN – procedura zgłoszenia, szczegółowo opisana na podanej wyżej stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki  –  jest  następująca:

–  nauczyciel/instruktor na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki przez System Informacji Oświatowej (Dyrektor szkoły w Systemie Informacji Oświatowej w „Strefie Pracownika” wypełnia formularz. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Biorąc pod uwagę bardzo krótki termin na dokonanie przedmiotowego zgłoszenia – Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się do wszystkich izb rzemieślniczych i cechów o pilne podjęcie współpracy z dyrektorami szkół branżowych, w których dokształcają się uczniowie młodociani  zatrudnieni u pracodawców rzemieślników w celu ułatwienia zgromadzenia przez szkołę niezbędnych danych, chętnych do szczepienia,  instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ten sposób organizacja rzemiosła, wykonująca zadania w zakresie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle może wpłynąć na usprawnienie zbierania danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego 

NO-I-Cov/21 pobierz

– Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje informacje, które  resort edukacji przekazał do szkół:

 • Informacje dodatkowe  można znaleźć pod adresami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszaja-szczepienia-nauczycieli

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się pod  adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

 • Dostęp do aplikacji szczepionkowej w „Strefie Pracownika” SIO posiadają wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, które zatrudniają lub mają podpisane umowy z następującymi grupami osób uprawnionych do szczepienia w pierwszej kolejności:
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa w przedszkolu,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Powyższe oznacza, że dostępu do aplikacji nie mają przykładowo: licea ogólnokształcące,  młodzieżowe ośrodki sportowe, bursy itp. Niestety nie jest wiadome w tej chwili, kiedy szczepienia ruszą dla pozostałych grup nauczycieli.

 • W szkołach i placówkach oświatowych, w których jest dostęp do aplikacji szczepionkowej nie będą się wyświetlać nauczyciele, którzy są (rocznikowo) w wieku 60 lat i więcej. Ci nauczyciele będą mogli być zgłoszeni do szczepienia później. Niestety, dokładny termin nie jest w tym momencie znany. Zasada ta dotyczy także instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Nie można za pomocą formularza przeznaczonego do rejestracji instruktorów praktycznej nauki zawodu, pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy rejestrować innych osób niż osoby wymienione w grupie osób uprawnionych w pierwszej kolejności (wymienione wyżej).