• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

maj 2021

Nadzwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców – dnia 24czerwca 2021 r

150 150 Cirzem

 

 

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że 24 czerwca 2021 r. odbędzie się Nadzwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców.

Obrady odbywać się będą w Domu Rzemiosła w Częstochowie Al. Kościuszki 6. Początek obrad: I termin godz.10:00, II termin godz. 10:30.

Webinarium pt. „Edukacja, wiedza, informacja, podnoszenie kompetencji czyli instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorców z sektora MŚP i nie tylko”,

150 150 Cirzem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje webinarium pt. „Edukacja, wiedza, informacja, podnoszenie kompetencji czyli instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorców z sektora MŚP i nie tylko”, które odbędzie się w dniu 24 maja br. w godz. 10:30 – 12:00.

 

Podczas webinarium eksperci PARP zaprezentują m.in. Akademię PARP – portal edukacyjny z bezpłatnymi szkoleniami e-learningowymi, narzędzia szkoleniowo-informacyjne dostępne w ramach EEN i CR MŚP oraz wsparcie szkoleniowo-doradczego realizowane w ramach Systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Rejestracja i transmisja dostępne są na stronie wydarzenia: tutaj  (https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1574)

 

Zachęcamy do udziału w webinarium.

 

Wniosek ZRP w sprawie umorzenia subwencji udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0

150 150 Cirzem

27 kwietnia 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego zawnioskował w piśmie skierowanym do Pana Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o umożliwienie umorzenia 100% wartości subwencji udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 szerszej grupie przedsiębiorców, których działalność gospodarcza ucierpiała z powodu Covid-19.

Związek Rzemiosła Polskiego wskazał, iż za pośrednictwem organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła – izb i cechów rzemieślniczych, do Związku Rzemiosła Polskiego napływają niepokojące sygnały o bardzo trudnej sytuacji niektórych przedsiębiorstw rzemieślniczych, o zamykaniu i przewidywanych upadłościach mikro firm nie dysponujących już kapitałem pozwalającym na przetrwanie na rynku w czasach pandemii Covid-19 i ograniczeń dla biznesu związanych z pandemią.

07 maja 2021 r. do Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przedstawiając poniższe stanowisko:

„Lista branż, w których działają przedsiębiorcy mogący aktualnie ubiegać się o umorzenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 powstała w oparciu o liczne analizy i opinie. Punktem wyjścia dla prac nad listą kodów było Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Kody zostały dobrane na podstawie analiz branż szczególnie dotkniętych kryzysem, w odpowiedzi na stanowisko przedsiębiorców wyrażone w konsultacjach oraz w oparciu o doświadczenia wyniesione z realizacji Tarczy 1.0.(…)

Informuję, że Ministerstwo dostrzega podniesione problemy, niemniej do tej pory w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 205 mld złotych, co stanowi istotne wyzwanie dla finansów publicznych. Kolejne formy pomocy, muszą być dostosowane do możliwości Skarbu Państwa oraz potrzeb społeczno-ekonomicznych polskiej gospodarki i społeczeństwa. Podejmując decyzję o przyjęciu Programu Rada Ministrów ważyła słuszne interesy uczestników obrotu gospodarczego oraz możliwości finansowe Skarbu Państwa. Konieczne jest prowadzenie świadomej długoterminowej polityki wsparcia polskiej gospodarki, która musi brać pod uwagę możliwości finansów publicznych oraz fakt, że sytuacja pandemiczna zapewne będzie się nadal utrzymywać w najbliższych miesiącach. W związku z tym nie ma niestety możliwości bezpośredniego objęcia wszystkich przedsiębiorców wsparciem, tak jak było to w przypadku pierwszej odsłony Tarczy Antykryzysowej wiosną ubiegłego roku”.

Pismo do pobrania: tutaj

Wniosek ZRP: pobierz

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

150 150 Cirzem

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

źródło https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach?fbclid=IwAR1j0EEV1IqamXtcAlsMOgUBTbiV_m7gmB0PmDPUt7OAtjR1vT05O8pX1kw