• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Aktuanlości

Życzenia świąteczne Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie.

150 150 Cirzem

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości, refleksji oraz planów na Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach wielu radosnych chwil, zadowolenia,
oraz sukcesów z podjętych wyzwań

życzą

Zarząd oraz Pracownicy
Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie

WYBIERAM RZEMIOSŁO!

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie zachęca do zapoznania się z prezentacją dotyczącą nauki zawodu.

Podpisanie porozumienia trzech Izb Rzemieślniczych z terenu województwa śląskiego.

150 150 Cirzem

W dniu 2 grudnia 2022 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy trzema Izbami Rzemieślniczymi z terenu województwa śląskiego: Częstochowską Izbą Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Częstochowie, Beskidzką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku – Białej, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach –
prof. dr hab. Jan Klimek przygotował strategię, której celem jest wspólne dbanie o rzemiosło
w tej części regionu.

Przy podpisaniu porozumienia obecni byli: Pan Włodzimierz Biniek- Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Zastępca Prezesa – Pan Stefan Rybicki, Pan Adam Wykręt- Prezes Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Dyrektor -Pan Lech Malczyk,
prof. dr hab. Jan Klimek- Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach oraz Dyrektor – Pan Grzegorz Miketa.

Kto zapłaci mniej za prąd w 2023 roku?

150 150 Cirzem

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004125#6

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w 2023 roku będziesz mógł płacić za energię elektryczną niższą stawkę – 785 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać.

Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej

Mikro-, małe i średnie firmy będą mogły płacić stałą cenę za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh przez co najmniej 13 miesięcy – od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Z zamrożonej ceny mogą skorzystać wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy:

 • którzy, zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników
 • których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub których suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Stawka 785zł/MWh dotyczy wyłącznie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy.

Na jak długo zostaną zamrożone ceny energii elektrycznej

Mechanizm zamrożenia cen energii elektrycznej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na poziomie 785 zł/MWh będzie obowiązywał od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W przypadku MŚP, które podpisały umowę sprzedaży energii elektrycznej (lub umowę kompleksową) przewidującą stawkę wyższą niż 785 zł/MWh po 23 lutego 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie obowiązywała również z mocą wsteczną, za okres do 30 listopada 2022 roku.

Co zrobić, żeby skorzystać z niższej ceny energii elektrycznej

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze stawki 785zł/MWh, muszą do 30 listopada 2022 roku złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego.

Jeżeli złożysz oświadczenie po 30 listopada 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie miała zastosowanie do rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania oświadczenia przez dostawcę energii elektrycznej. Na przykład, jeżeli złożysz oświadczenie 2 grudnia 2022 roku, to z niższej ceny energii elektrycznej możesz skorzystać od 1 stycznia 2023 roku.

Oświadczenie trzeba przesłać do przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza przedsiębiorcy energię elektryczną, na adres do korespondencji wskazany przez te przedsiębiorstwo w umowie na dostawę energii elektrycznej (lub umowie kompleksowej) lub na fakturze za dostawę prądu.

Warto potwierdzić adres, na który ma zostać złożone oświadczenie bezpośrednio ze swoim przedsiębiorstwem energetycznym.

Zobacz wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych.

Oświadczenie złóż:

 • osobiście w siedzibie lub w innych miejscach wykonywania działalności wskazanych przez dostawcę energii elektrycznej
 • pocztą
 • elektronicznie, na przykład e-mailem.

Pamiętaj! Oświadczenie składane elektronicznie musisz podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zawiera oświadczenie

Oświadczenie musi zawierać:

 • szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo na potrzeby jego podstawowej działalności
 • wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen.

Dodatkowe 10% upustu do ceny energii

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2023 roku zmniejszą zużycie energii elektrycznej o 10% w porównaniu do średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku, będą mogli otrzymać dodatkowy upust do ceny energii elektrycznej.

Kwota upustu wyniesie 10% wartości nabytej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej za cały 2023 rok i zostanie uwzględniona przez dostawcę energii elektrycznej w rozliczeniach z przedsiębiorcą w trakcie 2024 roku.

Gdzie szukać informacji

Jeśli masz dodatkowe pytania, na przykład chcesz upewnić się, czy spełniasz kryteria i możesz liczyć na niższą stawkę, jakie dane podać w oświadczeniu lub na jaki adres je wysłać, zwróć się bezpośrednio do twojego dostawcy energii elektrycznej.

Tylko przedsiębiorstwo energetyczne, z którym masz podpisaną umowę, udzieli ci prawidłowych wskazówek dotyczących stosowanej przez nie procedury.

ZUS – obowiązek posiadania PUE ZUS przez płatników składek od 1.01.2023 r.

150 150 Cirzem

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do tej pory obowiązek ten mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. Umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

 • mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych,
 • mogą kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS,
 • mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników,
 • mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

PUE krok po kroku – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-elektronicznych-krok-po-kroku/dla-platnikow

Dla kogo konto na PUE ZUS

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania – zapraszamy na dyżur telefoniczny ZUS
Termin dyżuru: 25 listopada 2022 r. (piątek) w godzinach 10:00-12:00
Numer telefonu: 727 690 746

Wystawa Rzemiosła Artystycznego na Jasnej Górze.

150 150 Cirzem

W dniu 14 października 2022 r. odbyło się otwarcie Wystawy Rzemiosła Artystycznego na Jasnej Górze.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w kaplicy Matki Boskie celebrowana przez Biskupa Antoniego Długosza.
W bastionie Świętej Barbary pan Włodzimierz Biniek – Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie oraz o. Samuel Pacholski – Przeor Jasnej Góry powitali gości, Pani Beata Kocik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego odczytała list gratulacyjny przekazany przez pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Ślaskiego.
Następnie głos kolejno zabrali pan prof. Jan Klimek – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, ks. Krzysztof Rusiecki – Kapelan Rzemiosła Polskiego i o. Jan Stanisław Rudziński – Kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.
Wystawcom wręczono statuetki i ozdobne dyplomy jako wyraz podziękowania za udział w wystawie.

Całą uroczystość uświetnił występ chóru męskiego „Pochodnia” przy rzemiośle częstochowskim, który wykonał kilka pięknych maryjnych i patriotycznych pieśni.

W Bastionie Świętego Rocha przy dźwiękach fanfar nastąpiło przecięcie wstęgi i otwarcie wystawy.

Eksponaty rzemiosł artystycznych będzie można obejrzeć aż do końca czerwca 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych poniżej.

Otwarcie Wystawy Rzemiosła Artystycznego na Jasnej Górze w dniu 14.10.2022 r.

150 150 Cirzem

Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić na

„Wystawę i konferencję poświęconą roli i znaczeniu rzemiosła artystycznego.”

Otwarcie wystawy nastąpi 14 października 2022 r. o godzinie 15:00, a samo wydarzenie potrwa do końca czerwca 2023 r.

Wydarzenie poprzedzi msza św. w Kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze o godzinie 13:30.
Miejsce wydarzenia to Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, ul. o. A. Kordeckiego 2, Częstochowa, sala bastionu świętej Barbary i sala bastionu świętego Rocha.

Celem wydarzenia jest zapoznanie społeczeństwa z wielka rolą rzemiosła artystycznego w życiu każdego z nas. Rzemiosło artystyczne przedstawia dzieła oraz przedmioty użytku codziennego o wysokich walorach estetycznych. Obejmuje ono dziedziny takie jak: złotnictwo, jubilerstwo, kowalstwo artystyczne, konwisarstwo, ludwisarstwo, płatnerstwo, rusznikarstwo, ceramikę artystyczną i szkło artystyczne, meblarstwo, tkactwo, pasamonictwo, hafciarstwo, koronkarstwo, introligatorstwo, gliptykę; medalierstwo i witrażownictwo.

Podniosły charakter miejsca wystawy i konferencji z pewnością będzie dodatkowo sprzyjał wyciszeniu i kontemplacji dzieł.

Studio „MATRIX” zaprasza na praktyki.

1024 576 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą studia „MATRIX” w Kłomnicach.

Zostań profesjonalnym fryzjerem razem ze studiem Matrix i rozwiń swoje skrzydła na praktykach fryzjerskich

więcej informacji pod nr. telefonu: 503 399 045

Nie czekaj i zadzwoń już dziś! Matrix – Kłomnice, ul. Strażacka 9

https://drive.google.com/file/d/1uV6LvPkKNkzRp9sl7_RlLmttu-HBMaSw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10O3fjGGIi2rXJCpaA88HlQczFEGklYNG/view

Wyniki egzaminów czeladniczych uczniów klas III Branżowych Szkół I stopnia w roku 2022.

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że egzaminu czeladniczego nie zdały osoby, których numery rejestracyjne wniosków o dopuszczeniu do egzaminu to: 
– 22/2022, 28/2022, 34/2022, 105/2022, 106/2022, 179/2022, 180/2022, 185/2022, 237/2022, 241/2022, 298/2022, 305/2022, 375/2022, 390/2022, 392/2022, 
w celu uzgodnienia warunków egzaminu poprawkowego prosimy o kontakt pod numerem telefonu 34 324 39 16. 

Pozostałym osobom serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu czeladniczego.

 • Od 5 września br. w Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu, Plac Konrada Mańki 7, w godzinach 8:00 – 14:00, osoby, które zdawały egzamin w Lublińcu będą mogły odebrać świadectwo czeladnicze. 
 • Od 20 września br. w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Al. Kościuszki 6, pokój nr 11, w godzinach 8:00 – 14:00, będzie możliwy o odbiór świadectw czeladniczych przez osoby, które zdawały egzamin w Częstochowie lub w Myszkowie.

XLI Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

1000 664 Cirzem

Informujemy , że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje XLI Pielgrzymkę Rzemiosła na Jasną Górę, która odbędzie się 26 czerwca 2022 roku . Uroczystości odbędą się według następującego programu:

25 czerwca 2022 r

21:00 Apel Jasnogórski

26 czerwca 2022 r

9:00     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
10:00   Zbiórka uczestników (pod Pomnikiem Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza).

10:15   Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych.
10:30   Uhonorowanie mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim).

10:30   Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
11:00   Msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca.
13:00   Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:

XLI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej przedsięrboczości w Katowicach (ir.katowice.pl)