• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

październik 2022

Wystawa Rzemiosła Artystycznego na Jasnej Górze.

150 150 Cirzem

W dniu 14 października 2022 r. odbyło się otwarcie Wystawy Rzemiosła Artystycznego na Jasnej Górze.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w kaplicy Matki Boskie celebrowana przez Biskupa Antoniego Długosza.
W bastionie Świętej Barbary pan Włodzimierz Biniek – Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie oraz o. Samuel Pacholski – Przeor Jasnej Góry powitali gości, Pani Beata Kocik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego odczytała list gratulacyjny przekazany przez pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Ślaskiego.
Następnie głos kolejno zabrali pan prof. Jan Klimek – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, ks. Krzysztof Rusiecki – Kapelan Rzemiosła Polskiego i o. Jan Stanisław Rudziński – Kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.
Wystawcom wręczono statuetki i ozdobne dyplomy jako wyraz podziękowania za udział w wystawie.

Całą uroczystość uświetnił występ chóru męskiego „Pochodnia” przy rzemiośle częstochowskim, który wykonał kilka pięknych maryjnych i patriotycznych pieśni.

W Bastionie Świętego Rocha przy dźwiękach fanfar nastąpiło przecięcie wstęgi i otwarcie wystawy.

Eksponaty rzemiosł artystycznych będzie można obejrzeć aż do końca czerwca 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych poniżej.

Otwarcie Wystawy Rzemiosła Artystycznego na Jasnej Górze w dniu 14.10.2022 r.

150 150 Cirzem

Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić na

„Wystawę i konferencję poświęconą roli i znaczeniu rzemiosła artystycznego.”

Otwarcie wystawy nastąpi 14 października 2022 r. o godzinie 15:00, a samo wydarzenie potrwa do końca czerwca 2023 r.

Wydarzenie poprzedzi msza św. w Kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze o godzinie 13:30.
Miejsce wydarzenia to Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, ul. o. A. Kordeckiego 2, Częstochowa, sala bastionu świętej Barbary i sala bastionu świętego Rocha.

Celem wydarzenia jest zapoznanie społeczeństwa z wielka rolą rzemiosła artystycznego w życiu każdego z nas. Rzemiosło artystyczne przedstawia dzieła oraz przedmioty użytku codziennego o wysokich walorach estetycznych. Obejmuje ono dziedziny takie jak: złotnictwo, jubilerstwo, kowalstwo artystyczne, konwisarstwo, ludwisarstwo, płatnerstwo, rusznikarstwo, ceramikę artystyczną i szkło artystyczne, meblarstwo, tkactwo, pasamonictwo, hafciarstwo, koronkarstwo, introligatorstwo, gliptykę; medalierstwo i witrażownictwo.

Podniosły charakter miejsca wystawy i konferencji z pewnością będzie dodatkowo sprzyjał wyciszeniu i kontemplacji dzieł.