• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż wobec wejścia w życie 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE L 119.s1, dla zapewnienia pełniejszej ochrony danych osobowych, Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaktualizowała politykę ochrony danych osobowych zawierającą zasady, cele, procedury oraz opisy organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa, NIP 5730013383, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000046477, (dalej  Administrator).

 

Kontakt z Administratorem tel. 34 324 17 22
e-mail: cirzem.sekretariat@wp.pl

 

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do wnoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

https://cirzem.pl/wp-content/uploads/Polityka-ochrony-danych-osob.-CzIRiP-obrócony-1.pdf

https://cirzem.pl/wp-content/uploads/zał-1.pdf

https://cirzem.pl/wp-content/uploads/zał-2.pdf

https://cirzem.pl/wp-content/uploads/zał-5.pdf

https://cirzem.pl/wp-content/uploads/zał-7.pdf

https://cirzem.pl/wp-content/uploads/zał-8.pdf

https://cirzem.pl/wp-content/uploads/zał-9.pdf

https://cirzem.pl/wp-content/uploads/zał-10.pdf

https://cirzem.pl/wp-content/uploads/zał-13.pdf