• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

wrzesień 2023

Dzień Mistrza Nauczyciela Nauki w Rzemiośle

150 150 Cirzem

https://drive.google.com/file/d/1UsNjwQAACi_KzAp3G4fWwckEVpBLnSX0/view

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem promocyjnym dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle z uwzględnieniem istotnej roli organizacji rzemiosła oraz Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle.

Jubileusz 45-LECIA Częstochowskiej Izby Rzemiosła I Przedsiębiorczości

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie powstała w 1978 roku w 3 lata po utworzeniu województwa częstochowskiego.
23 września br. nasza organizacja obchodziła jubileusz 45-lecia swojego istnienia.

Ważną częścią wydarzenia było odznaczenie Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie „Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego”, nadanie odznaczenia ministerialnego, odznaczenia zasłużony dla województwa śląskiego oraz odznaczeń dla naszych rzemieślników.
Podczas uroczystości zaprezentowano film pokazujący dokonania Izby.
Uroczystość uświetniło wystąpienie Rzemieślniczego Chóru Męskiego „POCHODNIA”.

Poniżej przedstawiamy, krótką relację z tego wydarzenia.

https://fb.watch/njHORZ8Ha_/ Relacja z telewizji ORION

https://we.tl/t-7kLfcI0mkU Film prezentujący działalność Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”

150 150 Cirzem

W bieżącym roku po raz dwudziesty pierwszy organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Konkurs ten pn. „BEZPIECZNIE OD STARTU” odbywa się w dwóch etapach. Na szczeblu regionalnym organizuje go Izba Rzemieślnicza współpracując z Oddziałami: Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kuratorium Oświaty. Na etapie ogólnokrajowym uczestników Konkursu oceniają przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych prezentują w czasie Konkursu znajomość problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w programach nauki. Należy zaznaczyć, że wiedza z tych zagadnień jest niezbędna przy zdawaniu egzaminu czeladniczego.

Etap regionalny Konkursu odbędzie się 6 listopada 2023 roku o godz. 11.00 (poniedziałek) w siedzibie Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Al. T. Kościuszki 6 w Częstochowie.

Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.