• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Praktyczna edukacja zawodowa w szkole branżowej – pomysł na przyszłość ósmoklasistów

150 150 Cirzem

Praktyczna edukacja zawodowa niesie dla młodych ludzi wiele korzyści. Oto 7 powodów, dla których warto rozważyć naukę w szkole branżowej:

  1. Pewność zatrudnienia po ukończeniu szkoły: wybierając zawód, który cieszy się dużą popularnością, a na rynku jest deficyt osób z takimi umiejętnościami, można szybko znaleźć dobrze płatne stanowisko.
  2. Uzyskanie niezależności finansowej: już od pierwszego roku młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu. Wchodząc na rynek pracy często te młode osoby mogą w krótkim czasie osiągnąć płace umożliwiające im osiągnięcie niezależności finansowej.
  3. Rozwijanie umiejętności praktycznych: edukacja zawodowa w branżowej szkole jest idealna dla osób, które preferują naukę i zajęcie praktyczne.
  4. Szybkie zdobycie konkretnego zawodu: kończąc szkołę branżową oraz zdając wszystkie egzaminy uczniowie wchodzący dopiero w dorosłość mogą już rozpocząć pracę w wyuczonym zawodzie.
  5. Edukacja w pobliżu miejsca zamieszkania: dzięki bardzo rozległej sieci szkół zawodowych uczniowie mogą uczyć się wybranej profesji nieopodal miejsca swojego zamieszkania. Nawet poza dużymi miastami dostępne są szkoły zawodowe z bardzo bogatą ofertą edukacyjną.
  6. Nauka od profesjonalistów: eksperci, często zrzeszeni w cechach i izbach rzemiosł, prowadzą praktyczną edukację zawodową młodocianych pracowników i przygotowują ich do pracy w zawodzie.
  7. Możliwość kontynuowania nauki: dzięki przemyślanemu podziałowi etapów edukacji zawodowej szkoły branżowe są placówkami, w których można sukcesywnie rozwijać swoje umiejętności.
    Szkoła branżowa nie wyklucza w dalszej perspektywie nawet studiowania na uczelni wyższej i zdobycia tytułu inżyniera.

Ukończenie szkoły branżowej daje młodym osobom wiele możliwości i w wymierny sposób przyczynia się do ich dobrego startu w życie zawodowe!

Więcej ciekawych informacji na temat edukacji zawodowej:
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/edukacja-zawodowa-a-branzowa-szkola