Rzemiosło wczoraj i dziś – wystawa

Opublikowano

9 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00  w salach Ratusza, na parterze została otwarta wystawa z cyklu : “Pasje częstochowian”. Tym razem jest to kolekcja Pana Janusza Nabiałka – częstochowianina, artysty – rzemieślnika, kultywującego tradycje rzemiosła stolarskiego. Przez lata zebrał on niezwykle ciekawą kolekcje zabytków cechowych ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji częstochowskiego cechu: stolarzy, bednarzy, ślusarzy, krawców, piekarzy, introligatorów, malarzy, fryzjerów i perukarzy. Na wystawie znajdują się różnorodne dokumenty cechowe – datowane od 1838 roku do drugiej połowy XX wieku, będą to: dyplomy mistrzowskie, czeladnicze czy tzw. świadectwa uwalniające, jak również odznaki, wpinki i pieczęcie. Wystawę z pewnością urozmaici warsztat pracy stolarza z narzędziami, fotografiami czy przedmiotami artystycznymi pokazującymi pracę rzemieślników w większości ginących już dzisiaj zawodów. Dopełnieniem zebranej przez Pana Janusza Nabiałka kolekcji, jest prezentacja współczesnego rzemiosła artystycznego, które łączy dawne techniki stolarskie ze współczesnym wzornictwem. 

W wystawie udział wziął Prezes Zarządu Włodzimierz Biniek. 

Wstęp wolny

Mikro-ZUS niebezpieczny dla zakładów rzemieślniczych i małych firm

Opublikowano

Nowe przepisy mają pozwolić zakładom rzemieślniczym  i małym firmom utrzymać się na niełatwym rynku pracy. Wiele z tych firm walczy o przetrwanie w realiach naszej współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Proponowane rozwiązania  dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług hydraulicznych, czy fryzjerstwa mogą spowodować  destabilizację na tym obszarze polskiej gospodarki.

https://www.rp.pl/ZUS/308079937-Mikro-ZUS-grozny-dla-malych-firm-i-rzemieslnikow.html

Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Opublikowano

Ustawa wychodzi naprzeciw potrzebom  firm jednoosobowych, które stanowią  większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki takim rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować  ciągłość działania. Zostaną utrzymane umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa zapewnia ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą kontynuowały jego prowadzenie. Ustawa powstała z inicjatywy firm rodzinnych i stanowi odpowiedź na problem  sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Do obecnej chwili po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , jego następcy nie mogli kontynuować prowadzenia firmy.

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/prezydent-podpisal-ustawe-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby-fizycznejjuz-w-tym-roku-zmiana-pokoleniowa-w-firmach-bedzie-latwiejsza/