Pracownicze Plany Kapitałowe – spotkanie

Opublikowano

Fundacja GPW zaprasza na spotkanie regionalne w Częstochowie PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH które odbędzie się w środę 27 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w CZĘSTOCHOWSKIM PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNYM

Zaproszenie_PPK_Czestochowa

Zaproszenie do udziału w Spotkaniu Regionalnym Wdrażanie PPK w MŚP

Agenda spotkania regionalnego w Częstochowie, 27 listopada 2019

Sukcesja w firmach rodzinnych łatwiejsza z dotacją

Opublikowano

Prowadzony od roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych” pomaga przedsiębiorcom przygotować się do tego trudnego momentu przekazania firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu. Projekt PARP zapewnia przedsiębiorcom dofinansowanie, które można przeznaczyć na wsparcie doradców z zakresu finansów, prawa, psychologii i zarządzania oraz obejmuje aktualną analizę firmy, ułożenie strategii sukcesji oraz wspólne wdrożenie jej w życie.

Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:

  • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem;
  • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.

Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Projekt, który trwa do marca 2023 roku,  jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej na: https://bit.ly/2OliF8J

Spotkania informacyjne – Zakup usług proinnowacyjnych

Opublikowano

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców – Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – III typ projektu  „Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 18.11.2019. Częstochowa, w godzinach 9.00 – 14.00
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

21.11.2019. Rybnik, w godzinach 9.00 – 14.00
Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

 25.11.2019. Bielsko-Biała, w godzinach 9.00 – 14.00
Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza

(sala konferencyjna,  I piętro), ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.

 28.11.2019. Sosnowiec, w godzinach 9.00 – 14.00
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych wsparciem w ramach 3 typu projektu „Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP”