Młodociani pracownicy

Opublikowano

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28 maja 2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.

Szczegółowe informacje: http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf

Będą nowe pieniądze na pożyczki płynnościowe dla firm

Opublikowano

Pożyczki płynnościowe finansowane z Programu Inteligentny Rozwój wpisały się w zapotrzebowanie firm w okresie pandemii. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje dalsze zwiększanie budżetu Funduszu Pożyczkowego – dodatkowe środki będą wykorzystane na finansowanie obecnie złożonych wniosków, ale też na nowe nabory. MFiPR oraz Bank Gospodarstwa Krajowego chcą podpisać umowy z nowymi instytucjami finansowymi, żeby usprawnić obsługę nowych wniosków przedsiębiorców zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności na korzystnych warunkach.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

Opublikowano

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19”. Materiał, oprócz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, zawiera praktyczną listę kontrolną, ułatwiającą wprowadzenie rozwiązań pozwalających szybciej reagować na zagrożenia, zarówno w trakcie epidemii, jak również po jej zakończeniu.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

Źródło: Główny Inspektorat Pracy