• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

RZEMIEŚLNICZA NAUKA
ZAWODU
Mistrz szkolący Pracownik młodociany
EGZAMINY CZELADNICZE
I MISTRZOWSKIE
Egzamin czeladniczy lub mistrzowski jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu
odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła
Egzamin mistrzowski Egzamin czeladniczy

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Naszą misją jest kształcenie młodocianych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, świadczenie usług na najwyższym poziomie, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, wspólne występowanie o fundusze z Unii Europejskiej, reprezentowanie rzemiosła, obrona praw i interesów

NAUKA ZAWODU

Na naukę zawodu składa się praktyka w zakładzie rzemieślniczym odbywająca się wg programów praktycznej nauki zawodu oraz wiedza teoretyczna…

EGZAMINY

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika i egzamin kwalifikacyjny na tytuł mistrza jest forma oceny poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego…

OŚRODEK SZKOLENIA RZEMIOSŁA

Przy Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości działa Ośrodek Szkolenia Rzemiosła, który posiada akredytację w zakresie prowadzonego szkolenia…

CZĘSTOCHOWSKA IZBA RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Izba organizuje kursy pedagogiczne uprawniające do szkolenia uczniów, kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminów w różnych zawodach, przeprowadza także egzaminy czeladnicze i mistrzowskie oraz sprawdzające:

  • szkolenia zawodowe
  • egzaminy czeladnicze
  • egzaminy mistrzowskie
  • egzaminy sprawdzające

AKTUALNOŚCI

Zachęcamy Państwa do śledzenia aktualności związanych z działaniem Częstochwskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz ważnych wydarzeń w społeczności rzemiosła
Dzień Mistrza Nauczyciela Nauki w Rzemiośle
150 150 Cirzem

https://drive.google.com/file/d/1UsNjwQAACi_KzAp3G4fWwckEVpBLnSX0/view Zachęcamy do zapoznania się z materiałem promocyjnym dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle z uwzględnieniem istotnej roli organizacji rzemiosła oraz Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w…

read more
Jubileusz 45-LECIA Częstochowskiej Izby Rzemiosła I Przedsiębiorczości
150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie powstała w 1978 roku w 3 lata po utworzeniu województwa częstochowskiego. 23 września br. nasza organizacja obchodziła jubileusz…

read more
Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”
150 150 Cirzem

W bieżącym roku po raz dwudziesty pierwszy organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Konkurs ten…

read more
XLII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę – 25 czerwca 2023 r.
150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XLII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która odbędzie się 25 czerwca 2023…

read more
Webinarium ZUS „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”.
150 150 Cirzem

Zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie pt. „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Termin: 10 maja 2023 r. (środa),…

read more
Życzenia wielkanocne 2023 r.
150 150 Cirzem
Ogólnodostępne e-learningowe kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych.
150 150 Cirzem

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu z wielką radością informuje, iż na platformie edukacyjnej system.zawodowcy.org zostały udostępnione kursy e-learningowe umożliwiające doskonalenie umiejętności oraz lepsze przygotowanie do…

read more