Konkurs wiedzy o zasadach BHP „BEZPIECZNIE OD STARTU” – szczebel regionalny

Opublikowano

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w siedzibie Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie,  został przeprowadzony Konkurs dla pracowników młodocianych z zakresu znajomości prawnej ochrony pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Do konkursu przystąpiło 10 uczniów młodocianych.

Czytaj dalej Konkurs wiedzy o zasadach BHP „BEZPIECZNIE OD STARTU” – szczebel regionalny