Nowy Barometr Rzemiosła i MŚP UE Jesień 2020

Opublikowano

Opublikowano najnowszy Barometr MŚP UE, przygotowany przez Dział Badawczy SMEunited. Pokazuje on bezprecedensowy spadek klimatu biznesowego dla małych i średnich przedsiębiorców spowodowany kryzysem COVID-19. Wynika to głównie z bardzo negatywnych wyników za miniony semestr, ale również wygasania oczekiwań z drugiego semestru. W konsekwencji Indeks Klimatyczny MŚP spadł o 18,8 punktu, osiągając najniższy kiedykolwiek odnotowany poziom – 54,6 punktu.