Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Opublikowano

Projekt ustawy prezentowany jest jako realizacja deklaracji Prezesa Rady Ministrów w ramach tzw. „Pakietu dla Przedsiębiorców”, dotyczącej rozszerzenia obowiązującego tzw. „Małego ZUS u”, na szerszą niż obecnie grupę najmniejszych przedsiębiorców, a tym samym jako realizacja założeń przyjętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w obszarze „małe i średnie przedsiębiorstwa”, w zakresie znoszenia barier w funkcjonowaniu niewielkich podmiotów. Rządowy projekt ustawy objęty został konsultacjami publicznymi z udziałem partnerów społecznych oraz opiniowaniem przez Radę Dialogu Społecznego.

Jak wynika z zapisów uzasadnienia grupą docelową mają być zainteresowani przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy, którzy skorzystali już z tzw. okresu „preferencyjnego”. Projektodawcy uzasadniają przy tym, że „to właśnie w momencie pojawienia się obowiązku opłacania pełnej wysokości składek (tj. po wyczerpaniu możliwości płacenia składek preferencyjnych), wielu przedsiębiorców decyduje się na zakończenie działalności gospodarczej, gdyż gwarancja odległego w czasie świadczenia emerytalnego, czy ewentualnego świadczenia rentowego, nie jest w stanie zrekompensować im bieżącego, niskiego dochodu.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Związku Rzemiosła Polskiego: https://bit.ly/2qIL68q

Konferencja „ZAPROJEKTUJ ROZWÓJ. WSPARCIE UE DLA FIRM”

Opublikowano

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wraz ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję „ZAPROJEKTUJ ROZWÓJ. WSPARCIE UE DLA FIRM”. Wydarzenie odbędzie się 20 listopada 2019 r. w godz. 11.15 – 15.30 w Centrum Konferencyjno – Biznesowym Stadionu Śląskiego.

PRZEDSIĘBIORCO, DOŁĄCZ DO NAS!

– zainspiruj się innowacjami;

– poznaj rodzaje i kierunki wsparcia UE;

–  naucz się prezentować swój projekt;

– dowiedz się jak sprawnie rozliczać dotacje.

Czytaj dalej Konferencja „ZAPROJEKTUJ ROZWÓJ. WSPARCIE UE DLA FIRM”

Debata „Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Opublikowano

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego zaprasza na debatę pt.: „Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”. Debata odbędzie się 14 listopada 2019 r., (czwartek) w godz. 11:00-13:30 w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, sala A. Rejestracja rozpocznie się o godz. 10:30.

Debata poświęcona jest osobom młodym, dla których wejście na rynek pracy jest trudnym doświadczeniem oraz tym, którzy są zatrudnieni, bezrobotni i prowadzą własną działalność gospodarczą. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, ich perspektywy zawodowe w powiązaniu z kwalifikacjami, wykształceniem i formami zatrudnienia, nadal wymagają rzetelnego omówienia i próby uzyskania odpowiedzi na wiele, nurtujących pytań. Jakie oczekiwania mają młodzi ludzie od rynku pracy? Czy długotrwałe bezrobocie komplikuje życie młodym? Czy praca młodych rodziców wpływa na ich życie rodzinne?

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele partnerów społecznych, świata nauki, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Potwierdzenie udziału w debacie do dnia 12 listopada 2019 r. na adres e-mail: a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl