Rzemiosło z wizytą u ministra Sasina

Opublikowano

9 lipca 2018 r. delegacja Związku Rzemiosła Polskiego spotkała się z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarzem Stanu, Jackiem Sasinem. Wiceprezes Jan Klimek, dyrektor generalny Edyta Doboszyńska i ekspert ZRP Janusz Borzyński – kierownik Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Pułtusku, przedstawili aktualne kluczowe problemy środowiska rzemieślniczego – generowane przez otoczenie, w jakim funkcjonują firmy rzemieślnicze oraz wynikające z proponowanych i wdrażanych zmian legislacyjnych.

Podkreślono specyfikę rzemiosła wynikającą m.in. z kwalifikacji rzemieślniczych oraz znaczenie przedsiębiorstw rzemieślniczych dla gospodarki i kształcenia kadr na jej potrzeby. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Planowane są kolejne wspólne rozmowy.

Zapłata VAT z rachunku VAT przelewem

Opublikowano

Ministerstwo finansów przypomina, że od 1 bank/SKOK – realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego – zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT. W związku z powyższym zapłata VAT do urzędu skarbowego, tak jak dotychczas, dokonywana jest z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza podatkowego, np. VAT-7, VAT-7K.

Czytaj dalej Zapłata VAT z rachunku VAT przelewem