• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Nadzór nad szkoleniem

Nadzór nad szkoleniem

Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców rzemieślników, sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech.

 

Pracodawca rzemieślnik zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego zrzesza się w cechu lub izbie rzemieślniczej.