• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

styczeń 2022

Bezpłatne webinaria „Polski Ład – zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i zmiany w poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”

150 150 Cirzem

ZUS Oddział w Częstochowie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach przez internet (webinariach) „Polski Ład – zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i zmiany w poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych „.

Terminy webinariów:

Webinaria odbędą się: 26 stycznia (zapisy do godz. 10:00 25 stycznia), 3,10 i 17 lutego w godz. 10:00-13:00;

Zapisy na webinarium

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w webinarium, prosimy o przesłaniena adres ZUS_Czestochowa_wsparcie@zus.pl :

·         imienia i nazwiska

·         adresu e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie na webinarium

·         wybranego terminu webinarium

·         oświadczenia o treści (w treści e-maila):

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres mailowy) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w webinarium „Polski Ład – zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i zmiany w poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych „.

Wiem, że:

•     posiadam prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych,

•     wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na to, czy przetwarzanie, które zostało przeprowadzone na podstawie mojej zgody, zanim ją wycofałem/am, było zgodne z prawem.”

Dyżury pracowników KAS w ZUS

Najbliższe terminy dyżurów pracowników KAS w ZUS:

24 stycznia (poniedziałek), godz. 15:00-17:00

·         Oddział ZUS w Częstochowie

·         Inspektorat ZUS w Kłobucku

·         Inspektorat ZUS w Myszkowie

 • Inspektorat ZUS w Lublińcu

31 stycznia (poniedziałek), godz. 15:00-17:00

·         Inspektorat ZUS w Kłobucku

·         Inspektorat ZUS w Myszkowie

·         Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu

 • Inspektorat ZUS w Lublińcu

7 lutego (poniedziałek), godz. 15:00-17:00

·         Inspektorat ZUS w Kłobucku

·         Inspektorat ZUS w Myszkowie

 • Inspektorat ZUS w Lublińcu

14 lutego (poniedziałek), godz. 15:00-17:00

·         Inspektorat ZUS w Myszkowie

Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający

150 150 Cirzem

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

Prezes GUS komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ogłosił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1). W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2022 roku  wynoszą:

 • egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł
 • egzamin czeladniczy – 760,71 zł
 • egzamin sprawdzający – 271,68 zł

Dla przypomnienia stawki opłat za egzaminy w 2021 roku, wynosiły:

 • egzamin mistrzowski – 1 447,60 zł,
 • egzamin czeladniczy – 723,80 zł,
 • egzamin sprawdzający – 258,50 zł.

Stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszenia finansów publicznych (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzenie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Pismo ws zmiany stawek za egzamin czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

Źródło www.zrp.pl

System Wczesnego Ostrzegania

150 150 Cirzem

Wsparcie dla firm, które znalazły się w trudnościach

Jeszcze tylko do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00 trwa III nabór do projektu „System wczesnego ostrzegania dla MŚP w okresowych trudnościach”. Tym razem projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 12 miesięcy, które doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wsparcie obejmuje sporządzenie diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz mentoringu, które pozwolą wyjść z problemów na wczesnym etapie. Usługi rozwojowe na podstawie rekomendacji zawartych w diagnozie przedsiębiorcy wybiorą z dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 18,5 tys. zł netto. Całkowity koszt netto usługi pokrywa PARP, a przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT. Fundusze pochodzą z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Kto i kiedy skorzysta ze SWO

Po wsparcie będą mogły zgłosić się firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które:
• odnotowały spadek sprzedaży towarów i usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu – z wyłączeniem sezonowych zmian wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (np. w ogrodnictwie, budownictwie itp.);
• doświadczyły odpływu kluczowego personelu w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
• zostały dotknęły istotnymi zmianami prawnymi czy technologicznymi w branży, niezależne od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), które wymuszają zmiany w organizacji firmy lub jej przebranżowienie;
• spełniają definicję przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Przy zgłoszeniu wymagane jest dołączenie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej oraz informacji o spełnianiu kryteriów MŚP. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej oraz dzwoniąc na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.

Aktualności ZUS

150 150 Cirzem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż w ostatnim czasie na stronie internetowej www.zus.pl opublikowano informacje m.in. o:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-2022-r_-krotszy-okres-zasilku-po-ustaniu-ubezpieczenia/4352594

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/prawo-do-swiadczen-mimo-spoznienia-w-oplacaniu-skladek/4352614

 • świadczeniach rodzinnych realizowanych od 2022 r. przez ZUS – świadczeniu wychowawczym 500 plus, Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, żłobkowym

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wniosek-o-tzw_-zlobkowe-od-1-kwietnia-2022-r_/4341772

 • przedłużeniu terminu płatności Polskim Bonem Turystycznym

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/bon-turystyczny-wazny-dluzej/4340484