• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

styczeń 2024

Stawki Opłat za egzaminy w 2024 r.

150 150 Cirzem

Na podstawie art. 3 ust. 3g pkt. 4 ustawy o rzemiośle [Dz. U. z 2020 r. poz. 2159] – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie informuje kandydatów o wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy określa ustawa z przyjętą zasadą, iż w każdym roku podlegają [ust. 3ga] waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.01.2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych ogółem w roku 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 111,4 (spadek cen o 3% w stosunku do 2023 r.)

W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2024 roku  wynoszą:

  • egzamin mistrzowski – 1 938,94 zł
  • egzamin czeladniczy – 969,46 zł
  • egzamin sprawdzający – 346,23 zł