• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

lipiec 2021

Polski Inkubator Rzemiosła – wystartował konkurs

150 150 Cirzem

Ruszył konkurs w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła. Nabór ofert rozpoczął się 21 lipca i potrwa do 11 sierpnia 2021 r.

Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.

W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:

 1. Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
 2. Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

Najważniejsze informacje:

 • termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00,
 • projekty mogą być realizowane w terminach:

– w ścieżce 1 do 30 września 2021 r.,

  w ścieżce 2 do 31 grudnia 2021 r.,

 • maksymalna wysokość dotacji w obu ścieżkach wynosi 20 000 zł,
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane,
 • możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.

Więcej szczegółów znajdziesz w:

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numer telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.

Strona konkursu https://niw.gov.pl/polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/

Zaproszenie na mszę świętą – branża fryzjerska

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza członków- przedsiębiorców branży fryzjerskiej na uroczystą mszę świętą z okazji święta patronki św. Marii Magdaleny.

Uroczystość odbędzie się w kaplicy filialnej p.w. św. Marii Magdaleny przy ul. Ikara 303 w Częstochowie dnia 18 lipca 2021 r. o godz. 13:00 (zbiórka 12:45)

„Nowy Start” – wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą powrócić do biznesu

150 150 Cirzem

O wsparcie ze środków unijnych będą mogli starać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mimo porażki biznesowej, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Udział w programie „Nowy start” umożliwia dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Unijne wsparcie pokrywa 100 proc. kosztów udziału. Budżet finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 15 mln zł.

W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Program pozwoli sfinansować indywidualnie dobrane szkolenia i warsztaty oraz doradztwo poszkoleniowe prowadzone przez ekspertów. Celem jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych.

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów:

 • „Profesjonalny start” – nabór trwa do 31 listopada 2022 r.
 • „Nowy start – nowe perspektywy” – nabór trwa do 30 października 2022 r.
 • „Ster na cel” – nabór trwa do 30 listopada 2022 r.
 • „Drugi start – pewny sukces” – nabór trwa do 30 maja 2023 r.
 • „Restart zmiany, które budują” – nabór trwa do 30 maja 2023 r.

Zgłoszenia do projektów szkoleniowych przyjmują operatorzy, do których kontakt znajduje się na stronie internetowej programu „Nowy Start”.

Więcej na temat TUTAJ

Źródło: www.parp.gov.pl