• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

sierpień 2022

Wyniki egzaminów czeladniczych uczniów klas III Branżowych Szkół I stopnia w roku 2022.

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że egzaminu czeladniczego nie zdały osoby, których numery rejestracyjne wniosków o dopuszczeniu do egzaminu to: 
– 22/2022, 28/2022, 34/2022, 105/2022, 106/2022, 179/2022, 180/2022, 185/2022, 237/2022, 241/2022, 298/2022, 305/2022, 375/2022, 390/2022, 392/2022, 
w celu uzgodnienia warunków egzaminu poprawkowego prosimy o kontakt pod numerem telefonu 34 324 39 16. 

Pozostałym osobom serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu czeladniczego.

  • Od 5 września br. w Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu, Plac Konrada Mańki 7, w godzinach 8:00 – 14:00, osoby, które zdawały egzamin w Lublińcu będą mogły odebrać świadectwo czeladnicze. 
  • Od 20 września br. w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Al. Kościuszki 6, pokój nr 11, w godzinach 8:00 – 14:00, będzie możliwy o odbiór świadectw czeladniczych przez osoby, które zdawały egzamin w Częstochowie lub w Myszkowie.

„Śląskie dla Ukrainy”
– dofinansowanie dla firm na szkolenia dla pracowników

150 150 Cirzem

Fundusz Górnośląski SA prowadzi obecnie nabór wniosków na dofinansowanie do szkoleń
dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. W ramach naboru „Śląskie
dla Ukrainy” Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na szkolenia zawodowe i naukę języka polskiego dla swojej kadry.

W związku z wojną na Ukrainie i licznym przybyciem obywateli tego kraju do województwa śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umożliwił ogłoszenie w ramach PSF naboru na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przewidziano na ten cel ponad 6,7 miliona złotych.

Nabór dedykowany prowadzi Fundusz Górnośląski SA w ramach projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”. Przedsiębiorca, który złoży wniosek, może uzyskać środki na wzmacnianie następujących kompetencji swoich pracowników:

  • rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności zawodowych, wymaganych na stanowisku pracy,
  • naukę od podstaw lub doskonalenie języka polskiego.

Z dofinansowania wyłączone są szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich, określanych też mianem osobistych czy personalnych.

Nabór „Śląskie do Ukrainy” dopuszcza możliwość zgłoszenia do udziału w szkoleniach także pracowników, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego (max 20%).

Podmiotowy System Finansowania (PSF) to model finansowania usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych, który umożliwia dofinansowanie do 80% usługi rozwojowej. Reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Nabór dedykowany potrwa do 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Funduszu:

Wzory pozostałych dokumentów aplikacyjnych: