• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Opłaty

Opłaty

egzamin czeladniczy870,25
egzamin czeladniczy poprawkowy435,13
egzamin mistrzowski1 740,52
egzamin mistrzowski poprawkowy870,25
egzamin sprawdzający310,80
wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego26,00
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – do 3 miesięcy30,00
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – powyżej 3 miesięcy60,00
za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich100,00