Opłaty

Opłaty

egzamin czeladniczy760,71
egzamin czeladniczy poprawkowy380,36
egzamin mistrzowski1 521,43
egzamin mistrzowski poprawkowy760,71
egzamin sprawdzający271,68
wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego26,00
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – do 3 miesięcy30,00
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – powyżej 3 miesięcy60,00
za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich100,00
zaświadczenie100,00 + VAT