• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Opłaty

Opłaty

egzamin czeladniczy969,46 zł
egzamin czeladniczy poprawkowy484,73 zł
egzamin mistrzowski1 938,94 zł
egzamin mistrzowski poprawkowy969,47 zł
egzamin sprawdzający346,23 zł
wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego26,00 zł
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – do 3 miesięcy30,00 zł
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – powyżej 3 miesięcy60,00 zł
za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich100,00 zł