Opłaty

Opłaty

egzamin czeladniczy723,80
egzamin czeladniczy poprawkowy361,90
egzamin mistrzowski1447,60
egzamin mistrzowski poprawkowy723,80
egzamin sprawdzający258,50
wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego26,00
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – do 3 miesięcy30,00
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – powyżej 3 miesięcy60,00
za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich100,00
zaświadczenie100,00 + VAT