Opłaty

Opłaty

egzamin czeladniczy740,00
egzamin czeladniczy poprawkowy370,00
egzamin mistrzowski1481,00
egzamin mistrzowski poprawkowy740,00
egzamin sprawdzający264,00
wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego26,00
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – do 3 miesięcy30,00
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – powyżej 3 miesięcy60,00
za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich100,00
zaświadczenie100,00 + VAT