• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Posts By :

admin

XLI Pielgrzymla Rzemiosła Polskiego na jasną Górę

XLI Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

1000 664 Cirzem

Informujemy , że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje XLI Pielgrzymkę Rzemiosła na Jasną Górę, która odbędzie się 26 czerwca 2022 roku . Uroczystości odbędą się według następującego programu:

25 czerwca 2022 r

21:00 Apel Jasnogórski

26 czerwca 2022 r

9:00     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
10:00   Zbiórka uczestników (pod Pomnikiem Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza).

10:15   Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych.
10:30   Uhonorowanie mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim).

10:30   Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
11:00   Msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca.
13:00   Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:

XLI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej przedsięrboczości w Katowicach (ir.katowice.pl)

II edycja Programu Polski Inkubator Rzemiosła – rozpoczęcie naboru wniosków

150 150 Cirzem

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Narodowy Instytut Wolności –  Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do II edycji rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła. Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację dwóch zadań:

  • Zadanie 1.: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych
  • Zadanie 2.: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Nabór ofert rozpoczyna się w dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 14:00 a zakończy 20 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00.

Projekty mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

Zadanie 1.: 30 000 zł rocznie (60 000 zł na całe zadanie)

Zadanie 2.: 60 000 zł rocznie (120 000 zł na całe zadanie)

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Każda organizacja może złożyć w konkursie dwa wnioski – po jednym na każde zadanie.

Szczegółowe pytania na temat Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022  można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: pir@niw.gov.pl

Szczegółowe informacje na stronie NIW pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/edycja-2022/nabor-wnioskow/

Poniżej opublikowane dokumenty dotyczące konkursu:

PIR_ogloszenie-o-naborze PIR-2022-Jak-wypelnic-Oferte Podrecznik-dla-Oferentow-PIR-2022 Program-Polski-Inkubator-Rzemiosla-19.05.2021 Regulamin-PIR-2022

Źródło: www.zrp.pl

XX edycja konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP

150 150 Cirzem

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Kancelaria Prezydenta RP rozpoczęła nabór do XX edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 24 czerwca br. Zgodnie z regulaminem Związek Rzemiosła Polskiego może zgłosić  po jednym kandydacie w każdej z siedmiu kategorii konkursu (Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna, Badania+Rozwój, STARTUP_PL). Prosimy zrzeszone w ZRP izby rzemieślnicze  o przesyłanie  kandydatur zakładów rzemieślniczych na wypełnionych formularzach zgłoszeniowych wraz z krótkim opisem działalności, który przygotowuje kandydat (w wersji edytowalnej) do 13 czerwca 2022 na adres: nzn@zrp.pl. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o  kontakt z Kancelarią Prezydenta RP: tel. (22) 695-11-99 oraz e-mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl.

Poniżej regulamin bieżącej edycji konkursu i formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy_Badania+Rozwój

Formularz zgłoszeniowy_Firma Rodzinna

Formularz zgłoszeniowy_Lider MŚP

Formularz zgłoszeniowy_Międzynarodowy Sukces

Formularz zgłoszeniowy_Narodowy Sukces

Formularz zgłoszeniowy_Odpowiedzialny Biznes

Formularz zgłoszeniowy_STARTUP_PL

Regulamin Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Źródło: www.zrp.pl

Narodowe Targi Rzemiosła w Portugalii – zaproszenie dla młodych rzemieślników

150 150 Cirzem

Informujemy, że w dniach 23 lipca – 7 sierpnia 2022 portugalskie Stowarzyszenie dla Obrony Rękodzieła i Dziedzictwa we współpracy z Gminą Vila do Conde zorganizuje 44. NARODOWE TARGI RZEMIOSŁA, największą tego typu imprezę odbywającą się w Portugalii.  Parlament Europejski i Komisja Europejska ogłosiły rok 2022 „Europejskim Rokiem Młodzieży”, dlatego organizatorzy zapraszają młodych rzemieślników z krajów Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących do udziału w tym wydarzeniu. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zakwaterowanie, wyżywienie i podróże, a także za powierzchnię stoiska targowego. Poszukiwani są młodzi rzemieślnicy poniżej 30 roku życia, zainteresowani udziałem w tym  wydarzeniu. Poniżej szczegółowe warunki udziału.

ADAPVC_FNA_Artesãos Europeus

Źródło : www.zrp.pl

Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do Polskiego Ładu

150 150 Cirzem

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – obszerny pakiet zmian przepisów podatkowych. Nowe przepisy weszły w życie z 1-miesięcznym vacatio legis, pomimo powszechnego sprzeciwu partnerów społecznych, w tym Związku Rzemiosła Polskiego i postulatów przedłużenia wejścia w życie zmian na 1 stycznia 2023 roku.

Postulaty:
1. Proponujemy wydłużenie terminu na zmianę formy opodatkowania dla wszystkich przedsiębiorców do końca roku.
2. Mechanizm „podwójnego” obliczania zaliczek – proponujemy wprowadzenie możliwości rezygnacji z poboru niższych zaliczek dla wszystkich podatników.
3. Postulujemy przywrócenie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej dla wszystkich przedsiębiorców.
4. Wprowadzenie wiążących stawek w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.
5. Obniżka stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
6. Ograniczenie biurokracji – możliwość wyboru „ryczałtowego” opłacania składek zdrowotnych przez przedsiębiorcę w trakcie roku i zwolnienie z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji ZUS.
7. Wprowadzenie możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu do opodatkowania.
8. Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dla osób pełniących funkcję na podstawie powołania.
9. Weryfikacja przepisów dotyczących tzw. ulgi na zabytki („pałacyk+”) – art.
26hb ustawy o PIT.
10. Ujednolicenie zasad ustalania podstawy obliczania składki zdrowotnej oraz rozszerzenie ulgi dla klasy średniej.

Polski Ład stanowisko_ POBIERZ

Informacja o pomocy dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie

150 150 Cirzem

konflikt zbrojny w Ukrainie może mieć bezpośredni wpływ na płynność finansową przedsiębiorców. Osoby, które mają problemy z opłacaniem należności z tytułu składek mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez ZUS w postaci:

·         odroczenia terminu płatności składek,

·         rozłożenia zadłużenia na raty,

·         zmiany warunków umowy o odroczenie terminu płatności lub umowy o rozłożeniu należności na raty,

·         umorzenia należności z tytułu składek – po spełnieniu ustawowych warunków.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz w informacji prasowej naszego rzecznika regionalnego (w załączeniu).

Kontakt do doradców w sprawie ulg i umorzeń

W sprawie wsparcia można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń Doradca pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty.

Z doradcą mogą się Państwo skontaktować telefonicznie lub umówić się  e-wizytę

Oddział ZUS w Częstochowie34 368 92 82
34 368 92 83
34 368 91 15
34 368 91 74
34 368 94 97

Harmonogram egzaminów 2022 r.

150 150 Cirzem

Zapraszamy do zakładki EGZAMINY w celu zapoznania się z aktualnym harmonogramem egzaminów na 2022 r.

Bezpośredni link:

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację

150 150 Cirzem

W dyskusji nad dynamicznym wzrostem inflacji zarówno administracja, jak i wiele ośrodków badawczych koncentruje się głównie na czynnikach podbijających ceny, obserwowanych na większości rynków. Wśród nich kluczowe są wygórowane obecnie ceny ropy, gazu, żywności, surowców innych niż energetyczne, a także dostępność i koszty transportu jak i zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw, które raczej nie ustąpią do drugiej połowy b.r. Wśród przyczyn wzrostu cen wymienia się również zderzenie wysokiego popytu (podbijanego w ostatnim czasie działaniami stymulującymi poszczególne gospodarki jak i w związku z wybiciem po recesji wywołanej pandemią Covid-19) z niedoborami podaży występującymi na części rynków towarów i usług. Wzrost cen przypisuje się również przesunięciu części wydatków na konsumpcję usług, bardziej dotkniętych restrykcjami związanymi z pandemią, na konsumpcję produktów przemysłowych.

Rada Przedsiębiorczości oczekuje, że administracja w walce z inflacją nie poprzestanie na krótkoterminowych działaniach doraźnych, mających przede wszystkim spłaszczyć szok cenowy, lecz przede wszystkim zajmie się minimalizacją swego negatywnego wpływu dynamizującego procesy inflacyjne w średnim terminie. W szczególności Rada Przedsiębiorczości oczekuje:

  • Zaprzestania podnoszenia podatków i danin. Stosunek dochodów państwa do PKB powinien zostać utrzymany na obecnym poziomie i nie powinien być zwiększany.
  • Zaprzestania dalszej komplikacji przepisów obowiązujących przedsiębiorców. Nadmierna
    i rosnąca komplikacja przepisów generuje niepotrzebne koszty. Przepisy powinny być upraszczane.
  • Środki walutowe jakie pozyskuje rząd z zewnątrz (fundusze unijne, środki z pożyczek międzynarodowych, środki z emisji obligacji) powinny być wymieniane na złote na rynku.

Oczekujemy również poprawy polityki monetarnej NBP, która zareagowała podwyżkami stóp zdecydowanie za późno, dopuszczając do wzrostu inflacji znacząco powyżej celu inflacyjnego, do poziomu najwyższego w UE poza Estonią i Litwą (dla porównania inflacja w Czechach
w grudniu wzrosła do jedynie 5.4% przy inflacji dla strefy euro mierzonej HICP na poziomie 5.0%), prowadząc do przełożenia się na oczekiwania inflacyjne i utrwalenie inflacji,
a jednocześnie wymuszając ostrzejsze działania na obecnym etapie. Oczekujemy zwłaszcza skokowej poprawy jakości komunikacji NBP z rynkiem.

Apel RP pobierz

Żródło: www.zrp.pl

Apel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego do Prezesa Rady Ministrów RP

150 150 Cirzem

31 stycznia 2022 odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego. Głównym tematem posiedzenia było omówienie aktualnych, ogromnych problemów zakładów rzemieślniczych z branży piekarskiej, cukierniczej, wędliniarskiej i przetwórstwa mięsa w związku  z drastycznym wzrostem cen gazu, energii elektrycznej  i surowców do produkcji. Efektem w/w podwyżek nośników energii będzie drastyczne podniesienie cen chleba , wyrobów piekarsko-cukierniczych i wędliniarskich jako wyrobów podstawowej potrzeby, co spowoduje dalsze narastanie inflacji a problem będzie się pogłębiał. Przedstawiciele branży spożywczej doceniają dotychczasowe działania Rządu w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, które z powinny być utrzymane w dłuższej niż przewidziano perspektywie czasowej, jednak ze względu na ogromną skalę problemu, w przypadku MŚP, konieczne jest podjęcie przez Rząd działań na szerszą skalę , w tym uruchomienie znaczącej pomocy publicznej dla dostawców gazu i energii oraz ustanowienie dla małych i średnich firm specjalnej grupy taryfowej, określającej ceny porównywalne jak dla odbiorców indywidualnych. Komisja zdecydowała o wysłaniu Apelu do Premiera RP w sprawie udzielenia wsparcia przedsiębiorstwom rzemieślniczym branży spożywczej w powstałej sytuacji. Poniżej tekst apelu:

Apel Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Spożywczych do Premiera RP.doc

Źródło: www.zrp.pl

Bezpłatne webinaria „Polski Ład – zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i zmiany w poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”

150 150 Cirzem

ZUS Oddział w Częstochowie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach przez internet (webinariach) „Polski Ład – zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i zmiany w poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych „.

Terminy webinariów:

Webinaria odbędą się: 26 stycznia (zapisy do godz. 10:00 25 stycznia), 3,10 i 17 lutego w godz. 10:00-13:00;

Zapisy na webinarium

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w webinarium, prosimy o przesłaniena adres ZUS_Czestochowa_wsparcie@zus.pl :

·         imienia i nazwiska

·         adresu e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie na webinarium

·         wybranego terminu webinarium

·         oświadczenia o treści (w treści e-maila):

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres mailowy) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w webinarium „Polski Ład – zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i zmiany w poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych „.

Wiem, że:

•     posiadam prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych,

•     wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na to, czy przetwarzanie, które zostało przeprowadzone na podstawie mojej zgody, zanim ją wycofałem/am, było zgodne z prawem.”

Dyżury pracowników KAS w ZUS

Najbliższe terminy dyżurów pracowników KAS w ZUS:

24 stycznia (poniedziałek), godz. 15:00-17:00

·         Oddział ZUS w Częstochowie

·         Inspektorat ZUS w Kłobucku

·         Inspektorat ZUS w Myszkowie

  • Inspektorat ZUS w Lublińcu

31 stycznia (poniedziałek), godz. 15:00-17:00

·         Inspektorat ZUS w Kłobucku

·         Inspektorat ZUS w Myszkowie

·         Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu

  • Inspektorat ZUS w Lublińcu

7 lutego (poniedziałek), godz. 15:00-17:00

·         Inspektorat ZUS w Kłobucku

·         Inspektorat ZUS w Myszkowie

  • Inspektorat ZUS w Lublińcu

14 lutego (poniedziałek), godz. 15:00-17:00

·         Inspektorat ZUS w Myszkowie