• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do Polskiego Ładu

150 150 Cirzem

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – obszerny pakiet zmian przepisów podatkowych. Nowe przepisy weszły w życie z 1-miesięcznym vacatio legis, pomimo powszechnego sprzeciwu partnerów społecznych, w tym Związku Rzemiosła Polskiego i postulatów przedłużenia wejścia w życie zmian na 1 stycznia 2023 roku.

Postulaty:
1. Proponujemy wydłużenie terminu na zmianę formy opodatkowania dla wszystkich przedsiębiorców do końca roku.
2. Mechanizm „podwójnego” obliczania zaliczek – proponujemy wprowadzenie możliwości rezygnacji z poboru niższych zaliczek dla wszystkich podatników.
3. Postulujemy przywrócenie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej dla wszystkich przedsiębiorców.
4. Wprowadzenie wiążących stawek w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.
5. Obniżka stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
6. Ograniczenie biurokracji – możliwość wyboru „ryczałtowego” opłacania składek zdrowotnych przez przedsiębiorcę w trakcie roku i zwolnienie z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji ZUS.
7. Wprowadzenie możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu do opodatkowania.
8. Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dla osób pełniących funkcję na podstawie powołania.
9. Weryfikacja przepisów dotyczących tzw. ulgi na zabytki („pałacyk+”) – art.
26hb ustawy o PIT.
10. Ujednolicenie zasad ustalania podstawy obliczania składki zdrowotnej oraz rozszerzenie ulgi dla klasy średniej.

Polski Ład stanowisko_ POBIERZ