• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Posts By :

admin

Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający

150 150 Cirzem

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

Prezes GUS komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ogłosił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1). W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2022 roku  wynoszą:

  • egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł
  • egzamin czeladniczy – 760,71 zł
  • egzamin sprawdzający – 271,68 zł

Dla przypomnienia stawki opłat za egzaminy w 2021 roku, wynosiły:

  • egzamin mistrzowski – 1 447,60 zł,
  • egzamin czeladniczy – 723,80 zł,
  • egzamin sprawdzający – 258,50 zł.

Stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszenia finansów publicznych (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzenie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Pismo ws zmiany stawek za egzamin czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

Źródło www.zrp.pl

System Wczesnego Ostrzegania

150 150 Cirzem

Wsparcie dla firm, które znalazły się w trudnościach

Jeszcze tylko do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00 trwa III nabór do projektu „System wczesnego ostrzegania dla MŚP w okresowych trudnościach”. Tym razem projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 12 miesięcy, które doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wsparcie obejmuje sporządzenie diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz mentoringu, które pozwolą wyjść z problemów na wczesnym etapie. Usługi rozwojowe na podstawie rekomendacji zawartych w diagnozie przedsiębiorcy wybiorą z dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 18,5 tys. zł netto. Całkowity koszt netto usługi pokrywa PARP, a przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT. Fundusze pochodzą z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Kto i kiedy skorzysta ze SWO

Po wsparcie będą mogły zgłosić się firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które:
• odnotowały spadek sprzedaży towarów i usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu – z wyłączeniem sezonowych zmian wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (np. w ogrodnictwie, budownictwie itp.);
• doświadczyły odpływu kluczowego personelu w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
• zostały dotknęły istotnymi zmianami prawnymi czy technologicznymi w branży, niezależne od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), które wymuszają zmiany w organizacji firmy lub jej przebranżowienie;
• spełniają definicję przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Przy zgłoszeniu wymagane jest dołączenie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej oraz informacji o spełnianiu kryteriów MŚP. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej oraz dzwoniąc na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.

Aktualności ZUS

150 150 Cirzem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż w ostatnim czasie na stronie internetowej www.zus.pl opublikowano informacje m.in. o:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-2022-r_-krotszy-okres-zasilku-po-ustaniu-ubezpieczenia/4352594

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/prawo-do-swiadczen-mimo-spoznienia-w-oplacaniu-skladek/4352614

  • świadczeniach rodzinnych realizowanych od 2022 r. przez ZUS – świadczeniu wychowawczym 500 plus, Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, żłobkowym

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wniosek-o-tzw_-zlobkowe-od-1-kwietnia-2022-r_/4341772

  • przedłużeniu terminu płatności Polskim Bonem Turystycznym

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/bon-turystyczny-wazny-dluzej/4340484

życznia Bożonarodzzeniowe

Życzenia Boże Narodzenie 2021 r.

570 763 Cirzem

Powtórka webinarium dla przedsiębiorców – zmiany w taryfie celnej 2022

150 150 Cirzem

Informujemy, że Departament Ceł Ministerstwa Finansów ponownie organizuje webinarium w zakresie zmian w taryfie celnej na rok 2022. Spotkanie dedykowane jest nowym uczestnikom, którzy nie byli w stanie uczestniczyć w poprzednim webinarium.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zmiany, które są następstwem modyfikacji przyjętych przez Światową Organizację Celną (WCO) i wprowadzonych w nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego (HS 2022).

Spotkanie odbędzie się w formule on-line z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS 21 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w webinarium, wraz z adresami e-mail, prosimy przesyłać do 17 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: karolina.ziolkowska@mf.gov.pl.
Na podane adresy zostanie przesłany link do spotkania.

Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w webinarium!

APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DO MARSZAŁEK SEJMU: POTRZEBNE ROZWIĄZANIA W WALCE Z PANDEMIĄ COVID-19

150 150 Cirzem

Jeśli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które będą pomocne w walce z pandemią Covid-19, grożą nam niekontrolowany wzrost zakażeń, niepotrzebne zgony tysięcy Polaków, kosztowne lockdowny, straty gospodarcze i konieczność uruchomienia ogromnych środków pomocowych. W sytuacji rozpędzającej się czwartej fali zakażeń Covid-19 i trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli staje się priorytetem. Konieczne zatem jest wprowadzenie takich rozwiązań, które mogą być efektywne w walce z pandemią. Naszą główną troską jest uniknięcie wielu ofiar śmiertelnych, przepełnienia szpitali i lockdownu.

Wzywamy rząd do uwzględniania, przy podejmowaniu decyzji, zaleceń Rady Medycznej przy Premierze. Apelujemy również o zintensyfikowanie działań edukacyjnych i informacyjnych, w szczególności w mediach publicznych.

Wiele rządów państw UE, nie zważając na protesty różnych grup społecznych, wprowadza rozwiązania, które mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Austria ogłosiła kilkutygodniowy lockdown i zapowiedziała wprowadzenie obowiązkowych szczepień. W Niemczech ustalono, że tylko osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy będą miały dostęp do punktów rekreacji, wydarzeń kulturalnych i sportowych, gastronomii, hoteli i usług. To samo obowiązywać będzie w miejscach pracy we wszystkich miejscach publicznych.

Pełna treść Apelu Pobierz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział Częstochowa zaprasza na webinarium

150 150 Cirzem

Zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium „Prościej, taniej, e-akta”

Webinarium jest adresowane  dla pracodawców i biur rachunkowych.

Termin: 17 listopada 2021 r. (środa), godz. 10:00

Zapisy na szkolenie: zus.szkolenia.czewa@zus.pl

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/webinarium-prosciej-taniej-e-akta-/4237553

Prosimy, aby w zgłoszeniu podali Państwo

  • e-mail (na który wyślemy zaproszenie-link do spotkania),
  • numer telefonu do kontaktu.

Szczegóły techniczne

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meeting. Dzień przed spotkaniem wyślemy na Państwa adres e-mail link do spotkania.

Mogą Państwo uczestniczyć w spotkaniu bez udostępniania obrazu i dźwięku ze swojego urządzenia.

Webinarium ZUS „Zmiany dla pracodawców w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych”

150 150 Cirzem

Szanowni Państwo, 16 listopada, o godz. 12.00. zapraszamy na webinarium „Zmiany dla pracodawców w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych”, organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwo Finansów.

Zaproszenie ZUS

Instrukcja dołączenia do spotkania ZUS

Źródło: www.zrp.pl