• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Aktuanlości

XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego

150 150 Cirzem

 27 czerwca 2021 r. na Jasnej Górze modlili się przedstawiciele Rzemiosła Polskiego. Prosili o jedność w rodzinach i środowiskach rzemieślniczych oraz solidarność w działaniu w niełatwym czasie dla gospodarki.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli różnych izb branżowych m.in.: stolarskiej, malarskiej, fryzjerskiej, włókienniczej, cukierniczej, szewskiej i spożywczej. Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa i nowych sił, energii, następstwa pokoleń, nowego widzenia rzeczywistości, tak duchowej, jak i materialnej – mówił ks. Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemieślników. Zauważył, że obecny czas jest czasem przewartościowania także w wymiarze społecznym, gospodarczym. Zdaniem duszpasterza potrzeba „mocniejszej więzi między starszym pokoleniem rzemieślników a młodymi następcami i tymi, którzy projektują nowoczesne życie społeczne i gospodarcze”.

Jasna Góra to dla rzemieślników ważne miejsce, niemal od jej początku przybywali tu jako pielgrzymi, byli też zatrudnieni w jej zabudowie, przygotowali godną oprawę otoczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej. Wotum Polskiego Rzemiosła są m.in. kute balustrady na jasnogórskim Szczycie, ozdobione wizerunkami historycznych orłów – od piastowskich poprzez jagiellońskie, aż do współczesnych.

http://www.idziemy.pl/kosciol/jasna-gora-pielgrzymka-rzemiosla-polskiego-/69850

Nadzwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców – dnia 24czerwca 2021 r

150 150 Cirzem

 

 

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że 24 czerwca 2021 r. odbędzie się Nadzwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców.

Obrady odbywać się będą w Domu Rzemiosła w Częstochowie Al. Kościuszki 6. Początek obrad: I termin godz.10:00, II termin godz. 10:30.

Webinarium pt. „Edukacja, wiedza, informacja, podnoszenie kompetencji czyli instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorców z sektora MŚP i nie tylko”,

150 150 Cirzem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje webinarium pt. „Edukacja, wiedza, informacja, podnoszenie kompetencji czyli instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorców z sektora MŚP i nie tylko”, które odbędzie się w dniu 24 maja br. w godz. 10:30 – 12:00.

 

Podczas webinarium eksperci PARP zaprezentują m.in. Akademię PARP – portal edukacyjny z bezpłatnymi szkoleniami e-learningowymi, narzędzia szkoleniowo-informacyjne dostępne w ramach EEN i CR MŚP oraz wsparcie szkoleniowo-doradczego realizowane w ramach Systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Rejestracja i transmisja dostępne są na stronie wydarzenia: tutaj  (https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1574)

 

Zachęcamy do udziału w webinarium.

 

Wniosek ZRP w sprawie umorzenia subwencji udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0

150 150 Cirzem

27 kwietnia 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego zawnioskował w piśmie skierowanym do Pana Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o umożliwienie umorzenia 100% wartości subwencji udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 szerszej grupie przedsiębiorców, których działalność gospodarcza ucierpiała z powodu Covid-19.

Związek Rzemiosła Polskiego wskazał, iż za pośrednictwem organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła – izb i cechów rzemieślniczych, do Związku Rzemiosła Polskiego napływają niepokojące sygnały o bardzo trudnej sytuacji niektórych przedsiębiorstw rzemieślniczych, o zamykaniu i przewidywanych upadłościach mikro firm nie dysponujących już kapitałem pozwalającym na przetrwanie na rynku w czasach pandemii Covid-19 i ograniczeń dla biznesu związanych z pandemią.

07 maja 2021 r. do Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przedstawiając poniższe stanowisko:

„Lista branż, w których działają przedsiębiorcy mogący aktualnie ubiegać się o umorzenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 powstała w oparciu o liczne analizy i opinie. Punktem wyjścia dla prac nad listą kodów było Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Kody zostały dobrane na podstawie analiz branż szczególnie dotkniętych kryzysem, w odpowiedzi na stanowisko przedsiębiorców wyrażone w konsultacjach oraz w oparciu o doświadczenia wyniesione z realizacji Tarczy 1.0.(…)

Informuję, że Ministerstwo dostrzega podniesione problemy, niemniej do tej pory w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 205 mld złotych, co stanowi istotne wyzwanie dla finansów publicznych. Kolejne formy pomocy, muszą być dostosowane do możliwości Skarbu Państwa oraz potrzeb społeczno-ekonomicznych polskiej gospodarki i społeczeństwa. Podejmując decyzję o przyjęciu Programu Rada Ministrów ważyła słuszne interesy uczestników obrotu gospodarczego oraz możliwości finansowe Skarbu Państwa. Konieczne jest prowadzenie świadomej długoterminowej polityki wsparcia polskiej gospodarki, która musi brać pod uwagę możliwości finansów publicznych oraz fakt, że sytuacja pandemiczna zapewne będzie się nadal utrzymywać w najbliższych miesiącach. W związku z tym nie ma niestety możliwości bezpośredniego objęcia wszystkich przedsiębiorców wsparciem, tak jak było to w przypadku pierwszej odsłony Tarczy Antykryzysowej wiosną ubiegłego roku”.

Pismo do pobrania: tutaj

Wniosek ZRP: pobierz

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

150 150 Cirzem

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

źródło https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach?fbclid=IwAR1j0EEV1IqamXtcAlsMOgUBTbiV_m7gmB0PmDPUt7OAtjR1vT05O8pX1kw

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 26 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (w załączeniu treść rozporządzenia skierowanego do publikacji w Dzienniku Ustaw oraz na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw )

Rozporządzenie ustala, że:

Młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i  będący uczniami  klas I-III branżowych szkół I stopnia  w najbliższym tygodniu w wyznaczone dni tygodnia,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców.

 

Nowa usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”

666 265 Cirzem

Komunikat – fryzjerzy

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości za Związkiem Rzemiosła Polskiego przekazuje informację (otrzymaną dzisiaj), mówiącą o tym, że : 

na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW  z dnia 25 marca 2021r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii :
„Do dnia 9 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:

1)fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

2)działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).”,

Okres ten został wydłużony:

–   do 18.04.2021 w trybie kolejnej zmiany  -rozporządzenie RM z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– do 25.04.2021  rozporządzenie  z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


W w/w  rozporządzeniu nie ma mowy o „zamknięciu”  zakładu fryzjerskiego lecz o zakazie świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej. Nie mogą tam pojawiać się klienci, ale pracownicy oczywiście tak co widać  np. w sklepach  w centrach handlowych – są zamknięte, a pracownicy robią porządki, o czym decyduje pracodawca.
Podobnie jest z młodocianymi pracownikami , którzy mogą przebywać w miejscu pracy i realizować program praktycznej nauki zawodu w dniu wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.  „

Informacja ta dotyczy  uczniów – młodocianych pracowników uczęszczających do 3 klasy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ).

Powrót uczniów III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami na zajęcia praktyczne u pracodawców

150 150 Cirzem

Informujemy, że od 19 kwietnia 2021 r. uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą mogli odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, z zastrzeżeniem że u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Dz. U. Poz. 701 Rozporządzenie MEN z dnia 15 kwietnia 2021r. §2: ust.2 pkt3 ppkt4 w brzmieniu: „4) branżowych szkół I stopnia –w odniesieniu do uczniów klas III branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Informacja znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia?fbclid=IwAR3Pv5OQWZMSf74DOuP5XLQQb-ZWkVPI_XYCpMJhyPY6vZK960EI6jbppr0