• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Polski Inkubator Rzemiosła – wystartował konkurs

150 150 Cirzem

Ruszył konkurs w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła. Nabór ofert rozpoczął się 21 lipca i potrwa do 11 sierpnia 2021 r.

Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.

W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:

  1. Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
  2. Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

Najważniejsze informacje:

  • termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00,
  • projekty mogą być realizowane w terminach:

– w ścieżce 1 do 30 września 2021 r.,

  w ścieżce 2 do 31 grudnia 2021 r.,

  • maksymalna wysokość dotacji w obu ścieżkach wynosi 20 000 zł,
  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane,
  • możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.

Więcej szczegółów znajdziesz w:

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numer telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.

Strona konkursu https://niw.gov.pl/polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/