• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”

150 150 Cirzem

W bieżącym roku po raz dwudziesty pierwszy organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Konkurs ten pn. „BEZPIECZNIE OD STARTU” odbywa się w dwóch etapach. Na szczeblu regionalnym organizuje go Izba Rzemieślnicza współpracując z Oddziałami: Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kuratorium Oświaty. Na etapie ogólnokrajowym uczestników Konkursu oceniają przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych prezentują w czasie Konkursu znajomość problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w programach nauki. Należy zaznaczyć, że wiedza z tych zagadnień jest niezbędna przy zdawaniu egzaminu czeladniczego.

Etap regionalny Konkursu odbędzie się 6 listopada 2023 roku o godz. 11.00 (poniedziałek) w siedzibie Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Al. T. Kościuszki 6 w Częstochowie.

Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

  • Marta