• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający

150 150 Cirzem

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.
Prezes GUS komunikatem z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. ogłosił wzrost cen o 14,4 %

W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2023 roku wynoszą:
• egzamin mistrzowski – 1 740,52 zł
• egzamin czeladniczy – 870,25 zł
• egzamin sprawdzający – 310,80 zł

Dla przypomnienia stawki opłat za egzaminy w 2022 roku, wynosiły:
• egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł
• egzamin czeladniczy – 760,71 zł
• egzamin sprawdzający – 271,68 zł

Stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszenia finansów publicznych (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzenie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji
oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.