• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Wystawa Rzemiosła Artystycznego na Jasnej Górze.

150 150 Cirzem

W dniu 14 października 2022 r. odbyło się otwarcie Wystawy Rzemiosła Artystycznego na Jasnej Górze.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w kaplicy Matki Boskie celebrowana przez Biskupa Antoniego Długosza.
W bastionie Świętej Barbary pan Włodzimierz Biniek – Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie oraz o. Samuel Pacholski – Przeor Jasnej Góry powitali gości, Pani Beata Kocik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego odczytała list gratulacyjny przekazany przez pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Ślaskiego.
Następnie głos kolejno zabrali pan prof. Jan Klimek – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, ks. Krzysztof Rusiecki – Kapelan Rzemiosła Polskiego i o. Jan Stanisław Rudziński – Kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.
Wystawcom wręczono statuetki i ozdobne dyplomy jako wyraz podziękowania za udział w wystawie.

Całą uroczystość uświetnił występ chóru męskiego „Pochodnia” przy rzemiośle częstochowskim, który wykonał kilka pięknych maryjnych i patriotycznych pieśni.

W Bastionie Świętego Rocha przy dźwiękach fanfar nastąpiło przecięcie wstęgi i otwarcie wystawy.

Eksponaty rzemiosł artystycznych będzie można obejrzeć aż do końca czerwca 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych poniżej.

  • Marta