• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Zaproszenie na warsztaty 3 listopada br.- informacja

150 150 Cirzem

Stowarzyszenie Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych (CATG) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opracowuje dokument pn. „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030”.

Opracowanie Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego ma na celu zdiagnozowanie potencjału gospodarczego regionu oraz wskazanie głównych wyzwań w perspektywie krótko- i długofalowej.

W ramach prac nad dokumentem „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” stowarzyszenie CATG ( www.catg.pl ) przeprowadzi warsztaty w 4 subregionach województwa z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami z terenu województwa śląskiego w celu weryfikacji wstępnych wniosków i rekomendacji.

W trakcie warsztatów będzie można zapoznać się ze wstępnymi wnioskami powstałymi w czasie tworzenia opracowania, wziąć udział w konsultacjach oraz zgłaszać własne uwagi do zakresu i treści dokumentu. Wiedza o planowanych kierunkach rozwoju Województwa Śląskiego oraz planowanych kierunkach wsparcia, a także możliwość zgłaszania własnych uwag do dokumentu “Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” są bezcenne dla każdego przedsiębiorcy i działacza gospodarczego.
Zapraszamy do udziału.

Firmy i instytucje z subregionu północnego zapraszamy na warsztat (nr 2) w środę 3-go listopada 13.30-15.30  do sali konferencyjnej nr 1 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznego (ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa).  

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres conferences@catg.pl do dnia 2 listopada 2021 r. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko oraz instytucję (firmę) reprezentowaną oraz nr warsztatu (w przypadku Częstochowy jest to nr 2).

 

  • admin