• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Powrót uczniów III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami na zajęcia praktyczne u pracodawców

150 150 Cirzem

Informujemy, że od 19 kwietnia 2021 r. uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą mogli odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, z zastrzeżeniem że u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Dz. U. Poz. 701 Rozporządzenie MEN z dnia 15 kwietnia 2021r. §2: ust.2 pkt3 ppkt4 w brzmieniu: „4) branżowych szkół I stopnia –w odniesieniu do uczniów klas III branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Informacja znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia?fbclid=IwAR3Pv5OQWZMSf74DOuP5XLQQb-ZWkVPI_XYCpMJhyPY6vZK960EI6jbppr0