• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

IV FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA „Przygotowanie zawodowe – wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i rynku pracy”

150 150 Cirzem

W dniu 17 marca 2021 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się IV Forum Szkół Rzemiosła, które w tym roku przyjęło formułę webinarium.

Forum  zorganizowano  w ramach corocznych spotkań, promujących dialog społeczny, poświęconych szkołom rzemieślniczym, utworzonym z inicjatywy i prowadzonych przez organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

Co roku, podczas kolejnych edycji Forum Szkół Rzemiosła, zostają przedstawione informacje i doświadczenia różnych typów szkół, których organami prowadzącymi są izby rzemieślnicze lub cechy. Pozwalają one nie tylko lepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale też inspirują do wdrażania rozwiązań zwiększających atrakcyjność edukacji z udziałem rzemiosła. Dialog społeczny w gronie różnych zaangażowanych w kształcenie zawodowe interesariuszy wspiera osiąganie celów wymagających współpracy wielu stron.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z tematami:

  1. „Zwiększanie atrakcyjności szkół rzemiosła poprzez zapewnianie drożności procesu kształcenia zawodowego i płynnego przechodzenia młodzieży do różnych form edukacji” – prezentacja dobrych praktyk  POBIERZ 
  2. Łączenie kształcenia zawodowego ze szkolnictwem wyższym” – dobra praktyka, Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej  POBIERZ
  3. „Dyrektor skutecznym menagerem w szkole w okresie ograniczenia jej funkcjonowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii” POBIERZ
  4. „Identyfikacja pracodawców rzemieślników realizujących przygotowanie zawodowe w kontekście uwarunkowań prawnych” – ustawa o rzemiośle  POBIERZ