• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 26 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (w załączeniu treść rozporządzenia skierowanego do publikacji w Dzienniku Ustaw oraz na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw )

Rozporządzenie ustala, że:

Młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i  będący uczniami  klas I-III branżowych szkół I stopnia  w najbliższym tygodniu w wyznaczone dni tygodnia,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców.