Nowe stawki opłat za egzaminy w 2017 roku

Opublikowano
  • Egzamin mistrzowski – 1 321 zł.
  • Egzamin czeladniczy – 661 zł.
  • Egzamin sprawdzający – 220 zł.

Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzamin jest kwota 4 403,78 zł. ( wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017 r.). Wyliczone stawki wynoszą: egzamin mistrzowski – 1321,13 zł., egzamin czeladniczy – 660,56 zł., egzamin sprawdzający – 220,18 zł. Podane na wstępie stawki opłat za egzamin zostały „zaokrąglone” do pełnych złotych.

Do 20 stycznia przedsiębiorcy mogą decydować o formie opodatkowania

Opublikowano

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że tylko do 20 stycznia mogą zdecydować, w jaki sposób podatek liniowy nie będzie korzystny dla osoby, u której suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów (a więc nie tylko z działalności gospodarczej, ale także np. z umowy o pracę) nie przekracza 90 tys. zł rocznie – podaje portal.
Należy tez wiedzieć, że podatnicy podatku liniowego nie mogą korzystać z ulg podatkowych ani ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Czytaj dalej Do 20 stycznia przedsiębiorcy mogą decydować o formie opodatkowania