Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

MŁODOCIANY PRACOWNIK

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Częstochowskiej  Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości).

OSOBA DOROSŁA

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
  2. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych
  3. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Częstochowskiej  Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości).