Terminy egzaminów 2019 r.

Fryzjer                          25 listopad  2019 r.             godz. 10:00             Izba Rzemieślnicza w Częstochowie
część praktyczna
część teoretyczna

Krawiec                         26 listopad  2019 r.             godz. 10:00             Izba Rzemieślnicza w Częstochowie

Kucharz                         27 listopad  2019 r.             godz. 13:00             Izba Rzemieślnicza w Częstochowie

Monter zabudowy          28 listopad 2019 r.              godz. 10:00             Izba Rzemieślnicza w Częstochowie
i robót wykończeniowych
w budownictwie

Stolarz                           3 grudzień 2019 r.              godz. 10:00           Izba Rzemieślnicza w Częstochowie

Mechanik pojazdów      4 grudzień 2019 r.              godz. 10:00           Izba Rzemieślnicza w Częstochowie
samochodowych