TYDZIEŃ PRZEDSIEBIORCY

Opublikowano

Od 11 do 15 września br. Oddział ZUS w Częstochowie zaprasza wszystkich przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia i konsultacje organizowane w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Podczas seminariów pracownicy ZUS omówią m. in. zasady rozliczania oraz wypłaty świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego, obowiązki osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zostaną również przedstawione planowane zmiany i udogodnienia dla przedsiębiorców (e-składka, elektroniczne zwolnienia lekarskie). Czytaj dalej TYDZIEŃ PRZEDSIEBIORCY

WSTĘPNY PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2018 r. PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD

Opublikowano

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB- czytamy na portalu resortu finansów. ” W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wydatki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika z obniżenia wieku emerytalnego. Bardzo wysoki jest tez wzrost wydatków na zdrowie o niemal 6 mld zł oraz na obronność o 4 mld zł.

ZRP W „DEBACIE MŁODYCH” W POLSKIM RADIU

Opublikowano

30 sierpnia w audycji Anny Grabowskiej „Debata Młodych” w Programie Pierwszym Polskiego Radia weźmie udział Andrzej Stępnikowski, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego. Tematem debaty będzie zbliżająca się reforma edukacji. Poruszone zostaną kwestie następstw likwidacji gimnazjów, a także zmiany w kontekście młodych nauczycieli oraz studentów kierunków nauczycielskich. Omówione zostaną również perspektywy tego zawodu, potrzeba weryfikacji nauczycieli, jakości ich pracy pod kontem nowych wyzwań. Będzie też mowa o wprowadzeniu nowych przedmiotów, jak np. nauka o pracy, dialogu i prowadzeniu negocjacji.