Pracodawcy mówią NIE podwyżce płacy minimalnej o 100 zł

Opublikowano

Środowiska pracodawców: Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Business Centre Club przedstawiły wspólną opinię w sprawie podwyżki pracy minimalnej w 2018 r. do 2100zł. Pracodawcy podkreślają w niej, że podtrzymują swoją propozycję z maja tego roku, zakładają wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2050 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej do 13,30 zł- czytamy na portalu Biznes.onet.pl. Zaproponowana przez Ministerstwo Pracy płaca minimalna, to 2100 zł brutto. Na taką propozycję nie chcą się zgodzić największe reprezentatywne organizacje pracodawców. Ich zdaniem rząd w ten sposób stara się wyciągnąć z kieszeni firm dodatkowe 2,16 mld zł i proponują stawkę o 50 zł mniejszą.

Jeśli amortyzować, to nie mniej niż 10 tys. zł

Opublikowano

Iwona Jackowska, dziennikarka Gazety Prawnej wraca do tematu podwyżki jednorazowego odpisu wydatków na środki trwałe.Posunięcie dla biznesu korzystne, jednak czy będzie miało wpływ na wzrost inwestycji?Tutaj pojawiają się wątpliwości. Zmiana polegająca na podwyższeniu z obecnych 3,5 tyć zł do 5 tys. zł limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych powinna być rozpatrywana z uwzględnieniem przepisów, które weszły w życie 1 sierpnia tego roku, a dotyczą tzw. przyśpieszonej amortyzacji. Umożliwiły one w przypadku nabycia środków trwałych z wybranych grup jednorazową amortyzację nawet do 100 tys. zł- powiedział Dziennikowi Jan Gogolewski- prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Uwaga na oszustów

Opublikowano

Ministerstwo pracy ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłaszają się ostatnio telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej i wzywają do rzekomo obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach. Nie podają przy tym kontaktu do siebie. To próba wyłudzenia pieniędzy. W ostatnim czasie do niektórych ośrodków pomocy społecznej zgłaszają się osoby podszywające się pod pracowników nadzorujących te jednostki i powołujące się przy tym na inspektorów z MRPiPS. Inspektorzy mieli rzekomo stwierdzić brak wymaganych szkoleń np. z zakresu „Teorii procedur i bezpieczeństwa” u pracowników ośrodków.