Zaproszenie do badań edukacyjno- szkoleniowych

Opublikowano

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął realizację badania pt. „Potrzeby edukacyjno/szkoleniowe przedsiębiorców z Subregionu Północnego województwa śląskiego. Badanie pilotażowe”. Badanie jest jednym  z działań podjętych w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy subregionu częstochowskiego.  Do udziału w badaniach zostaną wylosowani przedsiębiorcy.
Zachęcamy przedsiębiorców do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez ankieterów. Wykonawcą badań jest firma MRW Sp. z o.o., Gliwice, ul. Mastalerza 26, tel.: 32/ 420-27-08, e-mail: info@mrw-poland.pl.
Firma udziela dodatkowych informacji związanych z prowadzonymi badaniami.

Mały ZUS dla firm.

Opublikowano

Pełna stawka ZUS wynosząca 1,2 tys. zł ma być płacona przez przedsiębiorców uzyskujących ponad 5 tys. zł przychodu miesięcznie – zakłada projekt ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej – czytamy na Money.pl. Wicepremier Gowin zdradził, że projekt dotyczący małego ZUS jest już gotowy. – „To bardzo ważna informacja dla wszystkich małych, drobnych przedsiębiorców. Oni od lat znajdują się w sytuacji skrajnie trudnej. Podatki zżerają większość przychodu, a efekt jest taki, że 200 tys. małych rodzinnych firm walczy od lat o przetrwanie, a bardzo wiele z tych firm bankrutuje lub przechodzi w szarą strefę” – podkreślił wicepremier.  

Nowa Kadencja w Izbie Rzemieślniczej

Opublikowano

W Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbył się XI Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów. Zebrani wysłuchali sprawozdań Zarządu i Biura Izby oraz Organów Statutowych z działalności w ostatnim roku. Przedłożone informacje były podstawą do udzielenia absolutorium Zarządowi Izby. W czasie dyskusji zebrani poruszali problem praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych. Niepokój szkolących mistrzów budzi brak uczniów chętnych do nauki zawodu w rzemiośle. Delegaci na Zjazd odnieśli się do wprowadzonych przez Rząd udogodnień dla przedsiębiorców. Zwracano również uwagę na wkład rzemiosła w gospodarczy rozwój kraju i udział w tworzeniu dochodu narodowego.

Czytaj dalej Nowa Kadencja w Izbie Rzemieślniczej