Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu BHP

Opublikowano

W bieżącym roku, po raz siedemnasty, organizowany był Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Konkurs, adresowany do młodocianych pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych w celu przygotowania zawodowego, ma popularyzować wiedzę w zakresie bhp.

Zwycięzcy Konkursu wyłaniani są w dwóch etapach:

  •    regionalnym, organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą, Okręgową Inspekcję Pracy i Wydział Edukacji Urzędu Miasta
  •   ogólnopolskim, organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego, Główny Inspektorat Pracy i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu BHP

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Opublikowano

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało informację dotyczącą zmian wynikających z obecnej reformy systemu edukacji, która przekształca dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w branżową szkołę I stopnia. Do uczniów klas dotychczasowej szkoły zawodowej, które będą wygaszane w szkole branżowej, stosowane będą poprzednie przepisy
o szkołach zawodowych.

Czytaj dalej Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Wpłata do ZUS

Opublikowano

Sejm przyjął zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS.  Oznacza to, że będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. Zmiana ma dotyczyć prawie siedmiu mln płatników składek.