Seminarium z Urzędem Skarbowym

Opublikowano

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza na  seminarium na temat: Jednolity plik kontrolny dla mikrofirm”. Wykładowcami będą pracownicy I Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Spotkanie odbędzie się 18 października br. o godz. 11.00 w Domu Rzemiosła, Częstochowa, al. Kościuszki 6, II piętro. Wstęp wolny.
Jednolity plik kontrolny jest to elektroniczny zestaw danych z ewidencji księgowych i podatkowych oraz dowodów księgowych. Od 1 stycznia 2018 r. każde mikroprzedsiębiorstwo – podatnik VAT (zatrudniające średniorocznie poniżej 10 osób) będzie zobowiązane do przekazywania organom skarbowym tych dokumentów w formie elektronicznej.

Fundusze europejskie dla Twojej firmy

Opublikowano

PARP zaprasza na spotkanie już 25 października w Warszawie. Będzie to już drugie z cyklu spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, dla których w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 wciąż czeka spore wsparcie finansowe.Spotkania adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój.

 

Konto za 1 zł dla emerytów i rencistów

Opublikowano

ZUS informuje, że już od listopada emeryci i renciści będą mogli założyć rachunek za 1 zł w Bankach Spółdzielczych. Wygodne Konto dla Klientów ZUS, w ramach opłaty 1 zł, zapewnia szereg korzyści takich jak: bezpłatne otwarcie rachunku, brak opłat za wydanie, wznowienie i obsługę karty do konta, bezpłatna wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i SGB (około 3,8 tys. bankomatów w kraju), dostęp do bankowości elektronicznej bez dodatkowych kosztów, a także ofertę dodatkowego pakietu Assistance, który obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP, podczas podróży zagranicznej oraz podróży samochodem, a dodatkowo ubezpieczenie bagażu podróżnego.