Nowa Kadencja w Izbie Rzemieślniczej

Opublikowano

W Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbył się XI Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów. Zebrani wysłuchali sprawozdań Zarządu i Biura Izby oraz Organów Statutowych z działalności w ostatnim roku. Przedłożone informacje były podstawą do udzielenia absolutorium Zarządowi Izby. W czasie dyskusji zebrani poruszali problem praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych. Niepokój szkolących mistrzów budzi brak uczniów chętnych do nauki zawodu w rzemiośle. Delegaci na Zjazd odnieśli się do wprowadzonych przez Rząd udogodnień dla przedsiębiorców. Zwracano również uwagę na wkład rzemiosła w gospodarczy rozwój kraju i udział w tworzeniu dochodu narodowego.

Czytaj dalej Nowa Kadencja w Izbie Rzemieślniczej

Rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym

Opublikowano

Z inicjatywy Związku Rzemiosła Polskiego rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym.  W dniach
5-14 czerwca i 16-21 czerwca br. zapraszamy do obejrzenia kilkunastominutowych reportaży przedstawiających wybrane zawody. Na tych kierunkach będą mogli uczyć się uczniowie m.in. w nowych szkołach branżowych. To doskonała podpowiedź dla tych, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze swojej ścieżki edukacyjnej. Reportaż jest adresowany do obecnych uczniów klas III gimnazjum, którzy stoją przed trudnym wyborem przyszłej ścieżki edukacyjnej.
Czytaj dalej Rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych

Opublikowano

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem.

Czytaj dalej Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych