Money.pl: Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców

Opublikowano

Jak podaje portal Money.pl ZUS w 2019 roku będzie kosztował przedsiębiorców znacznie więcej niż przed rokiem. W 2019 roku składki wynoszą bowiem 1316,97 zł. Oznacza to, że w porównaniu do 2018 roku, składki ZUS będą wyższe o 88,27 zł.

Mniej zapłacą przedsiębiorcy, którzy zarabiają poniżej 63 tys. zł i skorzystają z Małego ZUS oraz nowi przedsiębiorcy, którzy opłacają preferencyjny ZUS – 555,89 zł z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 zł bez niej.

Źródło: Money.pl

Zaproszenie na seminarium

Opublikowano

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, że jest organizatorem seminarium dla przedsiębiorców „Najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu Pracy”.

Spotkanie będzie prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Domu Rzemiosła al. Kościuszki 6, Częstochowa. Wstęp wolny.

Stanowisko ZRP dot. ograniczenia handlu w niedzielę

Opublikowano

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził szerokie konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców w zakresie proponowanych rozwiązań prawnych. Projekt ustawy był opiniowany przez przedsiębiorców za pomocą panelu konsultacyjnego on-line oraz w ramach warsztatów konsultacyjnych, w których uczestniczyli eksperci Związku Rzemiosła Polskiego, eksperci izb rzemieślniczych oraz przedsiębiorcy zrzeszeni w strukturach organizacji rzemiosła. Prace nad projektem ustawy były realizowane w ramach projektu Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W wyniku przeprowadzonych działań zostało wypracowane stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego, które ZRP przekazał Pani Bożenie Borys-Szopie, Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, do rozpatrzenia oraz uwzględnienia zawartych w nim uwag w toku dalszych prac legislacyjnych.

Stanowisko ZRP dot. zakazu handlu w niedzielę.