W lipcu bezrobocie takie jak w czerwcu

Opublikowano

Z szacunków ministerstwa pracy wynika, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 7,1% czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,4 pkt. proc. Tak niskiego bezrobocia w lipcu nie było od 1991r. Bezrobotnych w końcu lipca było 1,4 mln osób i w porównaniu do czerwca było ich  o 10,2 tys. osób          (o 0,9%) mniej mniej niż przed rokiem. Spadek miał miejsce w 15 województwach, najsilniej w: zachodniopomorskim (o 2,7%, czyli 1,5 tys. osób), lubuskim (o 1,5% czyli 0,4 tys. osób) i pomorskim (o 1,4% czyli 0,8 tys. osób). Jedynie  w województwie podlaskim miał miejsce niewielki wzrost liczby bezrobotnych (o 0,1% czyli o 46 osób).

Wzrost dochodów z VAT w I poł. 2017r.

Opublikowano

Ministerstwo Finansów na swoim portalu poinformowało o dobrych wynikach budżetu w pierwszej połowie 2017 roku. Zdaniem resortu jest to zasługa skutecznego uszczelnienia systemu podatkowego. W pierwszej  połowie 2017r. spadła o 1,8 mld zł wartość postanowień dotyczących wstrzymania zwrotów VAT w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. Średni czas realizacji zwrotu zmniejszył się w tym okresie o 4 dni. Dane te wskazują, że dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane „zatrzymanymi zwrotami”. Wyjątkowo dobra sytuacja budżetowa, co podkreśla ministerstwo, nie jest realizowana kosztem pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców. Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach.

Prezydencki projekt zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowano

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy m.in. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zmiany zawarte w projekcie ustawy wniesionej do Sejmu przez Prezydenta RP mają przede wszystkim na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustaw, usprawnienie regulacji ustawy dotyczących wyłaniania organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną, umożliwienie tym organizacjom świadczenia, w ramach ustawy, dodatkowo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz ograniczenie wyłączeń przedmiotowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.