Minimalne wynagrodzenie w ocenie ekspertów ZRP

Opublikowano

Przypominamy stanowisko jakie zajmował Związek Rzemiosła Polskiego do zapowiedzi Rządu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zawarte w opinii do projektu założeń budżetu państwa na 2020 (lipiec 2019r.) i po raz kolejny we wrześniu przy okazji prezentowania stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. 

Czytaj dalej Minimalne wynagrodzenie w ocenie ekspertów ZRP

Subwencja oświatowa 2020 r.

Opublikowano

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA – RDS

Pismo przewodnie: https://bit.ly/2q4pLWP
Projekt rozporządzenia: https://bit.ly/325xBwu
Załącznik: https://bit.ly/332XwX9
Uzasadnienie: https://bit.ly/2r0rwVo
OSR: https://bit.ly/2r0otMU

Czytaj dalej Subwencja oświatowa 2020 r.

Spotkanie organizacji pracodawców z Premierem Morawieckim

Opublikowano

Od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wyszła propozycja debaty z udziałem przedsiębiorców, związków zawodowych oraz ministrów. Organizacje pracodawców są otwarte na dialog i z radością przyjęły propozycję spotkania. Jak można przeczytać w ich wspólnym liście, krajowa gospodarka stoi u progu ogromnych wyzwań. Polskie przedsiębiorstwa doświadczają znacznego wzrostu kosztów, zmniejszenia rentowności oraz trudności ze znalezieniem pracowników. Jednocześnie rośnie poziom obciążeń administracyjnych i regulacyjnych, przez co wiele firm postrzega warunki prowadzenia biznesu w Polsce jako coraz gorsze. Organizacje pracodawców mają nadzieję, że szybkie rozpoczęcie prac nad wypracowaniem konkretnych rozwiązań problemów, z którymi mierzą się przedsiębiorcy.

Zapraszamy do zapoznania się z listem organizacji pracodawców: https://bit.ly/2MJnjOj