Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Opublikowano

W związku z pracami nad rządowym Projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził szerokie konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców proponowanych rozwiązań prawnych. Projekt ustawy był opiniowany przez przedsiębiorców za pomocą panelu konsultacyjnego online, poddany ocenie ekspertów oraz był przedmiotem sesji w ramach warsztatów konsultacyjnych.

Prace nad projektem ustawy były realizowane w ramach projektu Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska: https://bit.ly/2ZY1Vtf

Zaproszenie

Opublikowano

Serdecznie zapraszamy Członków Rzemiosła Częstochowskiego wraz z rodzinami na koncert chóru Pochodnia      oraz gości – Chór KARLAKÓR z Islandii, który odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. w godzinach 17:00 – 21:00        w Sali Widowiskowej w Domu Rzemiosła Częstochowskiego, przy ulicy Kościuszki 6 w Częstochowie.

Test przedsiębiorcy. Dla kogo stawka liniowa.

Opublikowano

Jak podaje portal Prawo.pl Ministerstwo Finansów będzie próbowało ograniczyć prawo do rozliczania PIT według stawki liniowej przez małe firmy. Zadaniem opracowywanego przez MF tzw. testu przedsiębiorcy będzie określenie, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Celem tej weryfikacji będzie pozbawienie możliwości korzystnego rozliczania podatków przez firmy jednoosobowe.

Weryfikacja przedsiębiorców jest jednym z założeń zaktualizowanego wieloletniego planu finansowego na lata 2019-2022.

Źródło: Prawo.pl