Spotkanie z dyrektor Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa

Opublikowano

W dniu 5.04.2018 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia klasy rzemieślniczej w zawodach: zegarmistrz, drukarz, introligator w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa mgr Iwona Brzezowska, Prezes Zarządu Izby Włodzimierz Biniek oraz członkowie Zarządu Cechu Metalowego  – Stefan Rybicki i Sławomir Puka
Uzgodniono procedury dalszego postępowania niezbędne dla realizacji tego przedsięwzięcia.

Posiedzenie Zarządu Izby

Opublikowano

W dniu 29.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Głównym tematem posiedzenia było omówienie i wdrożenie strategii pozyskiwania uczniów do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.