Opłaty

egzamin czeladniczy
711,00 zł
egzamin czeladniczy poprawkowy
355,00zł
egzamin mistrzowski 1 422,00 zł
egzamin mistrzowski poprawkowy 711,00 zł
egzamin sprawdzający 237,00 zł
wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego 26,00 zł
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – do 3 miesięcy
30,00 zł
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe –  powyżej 3 miesięcy
60,00 zł
za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich 100,00 zł