Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Przewodniczący Krzysztof Szczepański
Członek Grzegorz Bożek
Członek Jan Długosz
Członek Maria Haładyn
Członek Sławomir Puka

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednolity tekst statutu stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Zjazdu Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.