LEGALIZACJA

Osoby, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych otrzymują dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze. Dokumenty te mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je do tzw. obrotu prawnego z zagranicą – wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

Legalizacja prowadzona jest w dwóch etapach:

  • oryginalny dokument (lub duplikat) – potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 504-42-30, 504-43-97, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata 26 zł)

  • końcowym etapem legalizacji jest wystawienie przez Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych załącznika pod nazwą ”Apostille”

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. 022 523-94-63 (opłata 60 zł)