Kontakt

Dane kontaktowe

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Al. Tadeusza Kościuszki 6
42-200 Częstochowa
Email: cirzem@cirzem.pl
Email: cirzem.oswiata@wp.pl
Email: cirzem.sekretariat@wp.pl

NIP: 573-001-33-83

ING Bank Śląski S.A. O/Częstochowa 05 1050 1142 1000 0005 0162 8051

 

Prezes
Sekretariat
tel. 34 324 17 22
Oświata i Kwalifikacje Zawodowe
Kursy i szkolenia
tel. 34 324 39 16
Promocja Gospodarcza
Ochrona Środowiska
tel. 34 324 33 48
Księgowość
tel. 34 324 33 48