Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej tylko do 29 lipca 2019 r.

Opublikowano

Rzecznik MŚP przypomina, że mikro i małe przedsiębiorstwa mogą zachować ceny energii z dnia 30 czerwca 2018 r. Przedsiębiorcom przysługuje uprawnienie do zachowania cen energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.
Podstawą do tego jest złożenie oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Termin składania oświadczeń mija 29 lipca 2019 r. Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r. Oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego należy złożyć u swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy: https://bit.ly/2MhQcB6

Pełen komunikat Rzecznika MŚP: https://bit.ly/2OlIdG7

Regionalne spotkania branży motoryzacyjnej z Posłami na Sejm RP

Opublikowano

W Rzeszowie i Olsztynie odbyły się regionalne spotkania w izbach rzemieślniczych z Posłami i przedstawicielami Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego nt. nie egzekwowania wytycznych KNF z 16.12.2014 r. przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz  GVO w zakresie jakości części zamiennych.

Eksperci z branży motoryzacyjnej zaprezentowali obecnym Posłom kwestie niestosowania wytycznych nadzorczych w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych oraz związane z tym praktyki firm ubezpieczeniowych, czyli wymuszanie przy naprawach pojazdów korzystania z alternatywnych części zamiennych, które są dużo gorszej jakości niż oryginalne. Wiele nieoryginalnych istotnych części samochodowych w tzw. jakości P nie podlega obowiązkowi homologacji.

W Rzeszowie odbyło się spotkanie z posłami Józefem Lassotą i Zdzisławem Gawlikiem (27 czerwca) oraz z europoseł Elżbietą Łukacijewską i posłem Zdzisławem Gawlikiem (15 lipca).  Zapraszamy do zapoznania się z relacją z seminarium: https://bit.ly/2JVriom

Z kolei 8 lipca w Olsztynie miało miejsce spotkanie z posłem Jerzym Gosiewskim: https://bit.ly/2JSq7pA

Kredyty dla mikrofirm tematem spotkania w Związku Banków Polskich

Opublikowano

W dniu 3 lipca 2019 r. odbyła się Warszawie zorganizowana przez Związek Banków Polskich konferencja pt. „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”. Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele administracji, polskich instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych i przedstawicieli przedsiębiorców były  prowadzone dyskusje w czterech blokach tematycznych :

  • Dostęp do kredytu. Mity i fakty;
  • Nowe regulacje a dostęp do kredytu dla przedsiębiorców;
  • Obrót bezgotówkowy i nowoczesne technologie sojusznikiem w dostępie do kredytu;
  • Publiczne wsparcie dostępu do kredytu.

W spotkaniu wziął udział przedstawiciel ZRP – Sławomir Pyciński, który uczestniczył w dyskusji panelowej w czwartym bloku tematycznym. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na niski poziom korzystania z kredytów bankowych przez mikro i małych przedsiębiorstw spowodowany wysokim kosztem kredytu, brakiem informacji o tych kredytach,  skomplikowanymi procedurami bankowymi, również w przypadku instrumentów wspieranych ze środków publicznych oraz przez brak instrumentów finansowanych z tych źródeł, które byłyby dostoswane do potrzeb mikroprzedsiębiorców.  Pośród innych czynników ograniczających zainteresowanie kredytami wśród przedsiębiorców zostały wskazane niepewność, co do przyszłej sytuacji ekonomicznej, brak stabilnego otoczenia regulacyjnego, zwłaszcza w  sferze podatkowej oraz brak pracowników.