Debata „Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Opublikowano

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego zaprasza na debatę pt.: „Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”. Debata odbędzie się 14 listopada 2019 r., (czwartek) w godz. 11:00-13:30 w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, sala A. Rejestracja rozpocznie się o godz. 10:30.

Debata poświęcona jest osobom młodym, dla których wejście na rynek pracy jest trudnym doświadczeniem oraz tym, którzy są zatrudnieni, bezrobotni i prowadzą własną działalność gospodarczą. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, ich perspektywy zawodowe w powiązaniu z kwalifikacjami, wykształceniem i formami zatrudnienia, nadal wymagają rzetelnego omówienia i próby uzyskania odpowiedzi na wiele, nurtujących pytań. Jakie oczekiwania mają młodzi ludzie od rynku pracy? Czy długotrwałe bezrobocie komplikuje życie młodym? Czy praca młodych rodziców wpływa na ich życie rodzinne?

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele partnerów społecznych, świata nauki, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Potwierdzenie udziału w debacie do dnia 12 listopada 2019 r. na adres e-mail: a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl

Minimalne wynagrodzenie w ocenie ekspertów ZRP

Opublikowano

Przypominamy stanowisko jakie zajmował Związek Rzemiosła Polskiego do zapowiedzi Rządu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zawarte w opinii do projektu założeń budżetu państwa na 2020 (lipiec 2019r.) i po raz kolejny we wrześniu przy okazji prezentowania stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. 

Czytaj dalej Minimalne wynagrodzenie w ocenie ekspertów ZRP

Subwencja oświatowa 2020 r.

Opublikowano

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA – RDS

Pismo przewodnie: https://bit.ly/2q4pLWP
Projekt rozporządzenia: https://bit.ly/325xBwu
Załącznik: https://bit.ly/332XwX9
Uzasadnienie: https://bit.ly/2r0rwVo
OSR: https://bit.ly/2r0otMU

Czytaj dalej Subwencja oświatowa 2020 r.