Kampania pod hasłem „W sumie się opłaca”

Opublikowano

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialnego za wdrażanie programu, utworzono Radę Konsultacyjną ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy PFR.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w dniu 7 stycznia br. z udziałem m.in. partnerów społecznych – przedstawicieli  reprezentatywnych organizacji, w tym Związku Rzemiosła Polskiego. Przedstawiciele PFR zaprezentowali formy i zakres  materiałów informacyjnych przygotowanych na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej,dotyczącej wdrażania planów. Na tym etapie istotnymi interesariuszami są pracownicy oraz pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób.

Czytaj dalej Kampania pod hasłem „W sumie się opłaca”

Biuletyn Informacyjny „Rok w dialogu”

Opublikowano

Podczas konferencji „Rok w dialogu”, zorganizowanej w dniach 4-5 grudnia 2018 r., Związek Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywna organizacja pracodawców i członek Rady Dialogu Społecznego, podsumował najważniejsze dla środowiska rzemiosła – głównie mikro i małych pracodawców – wydarzenia legislacyjne roku 2018, w których swój udział zaznaczyła również Rada Dialogu Społecznego.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym pracodawców oraz realizując zadanie promocji dialogu społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego przygotował pokonferencyjny Biuletyn Informacyjny „Rok w dialogu”, podsumowujący prace legislacyjne roku 2018 i informujący o nowych przepisach istotnych dla przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy do lektury biuletynu

Mały ZUS tylko do 8 stycznia 2019!

Opublikowano

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych warunków małego ZUS, mają tylko tydzień czasu na złożenie niezbędnych dokumentów.

Aby zmienić sposób rozliczania przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS-u następujące dokumenty:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuuje prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te należy przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli przedsiębiorca kontynuuje prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończył okres ulgi „preferencyjne składki” (musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłosić z kodem 05 90 albo 05 92)
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej
  • pierwszego dnia, w którym będzie spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończył okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).